Onsdag 24. mai 2016

2

Onsdag 24. mai 2017 •

De grønne dunkene tømmes ikke før august

Har du fått en grønn dunk ved søppelskuret? Den skal være til glass- og metallem- ballasje. – Du kan godt ta dunken i bruk, men den blir ikke tømt før i august, opply-

ser daglig leder Stein Giæver hos GLT-Avfall.

Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Nå blir det fire dunker per hus- stand. Cirka 20.000 dunker for glass- og metallemballasje settes nå ut fortløpende i Gjøvik, Vestre Toten og Land-kommunene. Østre Toten innførte ordningen for tre år siden. Dobbelt så mye – Nå får vi en enhetlig løsning for alle kommunene. Erfaringene fra Østre Toten er veldig gode. Østre Toten samler inn dobbelt så mye glass og metall som de andre kommunene, vet Giæver. Når de grønne dunkene nå tas i bruk, forsvinner også de 40 returpunktene i de fire kommune- ne. – Vi setter ut det nye dunkene først i Gjøvik og Vestre Toten. Landkommunene tar vi senere, men alt skal være på plass til 1. august. Det er lov å bruke de nye dunkene før den tid, men de blir altså ikke tømt før i løpet av august, minner Giæver om. Positive tilbakemeldinger Tilbakemeldingene på de nye dunkene er så langt veldig posi- tivt. – De fleste synes dette er et fint tiltak. Mange ringer og spør. Nå må jeg bygge nytt avfallshus.

Cirka 20.000 dunker for glass- og metallemballasje settes nå ut fortløpende i Gjøvik og Vestre Toten. – I løpet av august vil de nye avfalls- dunkene for glass og metall blir tømt, opplyser daglig leder Stein Giæver hos GLT-Avfall.

Hvor stort må jeg bygge? Vi anbefaler også naboer å samar- beide, sier avfallslederen i Dalborgmarka. GLT-Avfall regner med å samle inn dobbelt så mye glass og metall som det gjøres nå.

– Vi får også en renere frak- sjon i restavfallet. Hvor mye volumet går ned på restavfall gjenstår å se. Glass og metall får vi betalt for å levere. Så vi sparer noe kostnader på dette, men det vil alltid være noe restavfall, sier

Giæver. Når det gjelder restavfall, som møbler og madrasser, må de leveres på miljøstasjonene. – Vi har innført en fastpris på møbler. Det koster 70 kroner per sete. 70 kroner er også mini-

mumsprisen for å levere restav- fall. Alt dette står på hjemmesi- den vår, opplyser Giæver. Ny tømmekalender vil også bli delt ut. Den vil gjelde fra 1. august og ut året, samt for 2018.

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Finn Andresen, født 1930, døde 9. mai. Roy Oddvar Karlsen, født 1960, døde 5. mai.

Fikk 57.000 kroner i bot

Poengfangst for Biri-damene

Biri ILs 3. divisjonsdamer møtte i helga Valdres FK hjemme på Biri. Kampen endte 2-2 og det ble poeng for Biri-jentene som nå ligger på åttendeplass på

tabellen. Neste oppgjør er tirs- dag, med bortekamp mot Fart 2, og Biris fotballdamer må nok regne med å møte hard motstand mot tabelltoeren.

En mann fra Gjøvik har fått 57.000 kroner i bot, samt 18 dagers betinget fengsel. I mai i fjor ble han tatt for promillekjø- ring på Hadeland. Mannen har

erkjent forholdet. Mannen må i tillegg vente i 18 måneder før han igjen kan forsø- ke å ta førerkort.

På tide å revurdere retningslinjene for alkohol

som har etablert seg ellers i byen får bevilling dersom de oppfyller alle kravene, og står langt friere på flere måter. Vi tviler på at det blir et problem med fyll på CC. Der er det snakk om å drikke noe til maten, ikke pubdrift. Dersom det blir politisk flertall for å tillate alkoholskjenking også på kjøpesenteret, vil det uansett måtte bli en vurde- ring fra søknad til søknad. På CC er det fra før polutsalg, egen ølbutikk og en dagligvareforretning som selger et større utvalg i øl. At det åpnes ei flaske, tror vi kommer til å gå helt utmerket.

førsel. Senteret har alltid vektere på jobb, og folk bort- vises hvis de ikke oppfører seg akseptabelt. Det gjel- der i flere sammenhenger. Går barn og unge en runde i byen, eller oppsøker et av spisetilbudene i sentrum, vil de også oppleve at folk drikker alkohol rundt dem. Det må også være en erkjennelse at mye av byens handels- og næringsvirksomhet er flyttet til kjøpesente- ret. Samfunnet har forandret seg på noen år. Derfor kan det fort bli feil at de som velger å satse på en res- taurant eller kafe på CC ikke får lov å selge alkohol- holdig drikke til maten i tydelig regulert åpningstid. De

Gjøvik har en vedtatt alkoholpolitikk der retningslinjene sier at kjøpesenter og gatekjøkken ikke kan få skjen- kebevilling. Vi ser at et gatekjøkken ikke er stedet for alkoholservering. At en seriøs restaurant eller kafé inne på CC ikke skal kunne selge et glass vin eller en øl til maten, er litt vanskeligere å forstå. Selvsagt kan det argumenteres med at et kjøpesen- ter er et sted der familier skal kunne ferdes trygt, men vi tviler på at det blir spesielt utrygt om det åpnes for alkoholsalg. Slik vi har lært CC Gjøvik å kjenne, er det et sted der det uansett ikke er toleranse for dårlig opp-

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 24. mai 2017

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with