InDetail nr 11 - editie juni 2015

InDetail

Magazine van het Restauratiefonds

JAARGANG 6 / NR 11 / 2015

Jubileumeditie InDetail ‘Het Restauratiefonds bestaat 30 jaar!’ De eerste Restauratiefonds-hypotheek ‘Toevallig op het spoor van het Restauratiefonds’

Hoe is het nu met? ‘30 jaar geleden ontving Stadsherstel Hoorn de eerste offerte’

Made with