Kursiv nr. 4 - 2017

Nr. 4 - 2017 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD

Snart reiser det nye psykiatribygget seg:

- Jeg er stolt over hva vi har fått til

Side 8-9

VIL ETALBLERE KOMPETANSEBANK Pasienter og pårørende får nå anledning til å bidra på en helt ny måte for å forbedre tilbudet ved Søndre Vestfold DPS. Side 5

HJERTESKOLEN FÅR ROS Får nasjonal oppmerksomhet for sitt tilbud til pasienter som deltar på hjer- terehabilitering. Side 6-7

Made with FlippingBook Online newsletter