Onsdag 14. november 2018

2

Onsdag 14. november 2018 •

Gjøvik har fått sin egen utstyrssentral

befolkning, men er spesielt rettet mot organisasjoner, skole, barne- hage, frivilligsentralen og idretts- lag. – Dette kan være en inngangs- billett for mange til å prøve ut en aktivitet. Her hos oss får du utstyr og tilgang til å gjøre dette, sier Csirmaz. Stort behov Utstyrssentralen er både for vinter- og sommeraktiviteter. Her kan det også leies sykler, elsykler, tursko, sekker, kajakk, kano og tennisut- styr. Det kommer mer utstyr etter hvert. – Hovdetun vandrerhjem er en medlemsbasert organisasjon. Vi er mer enn bare overnatting. Vi skal gi noe tilbake til lokalsam- funnet. Samtidig har vi en sentral beliggenhet i Gjøvik for dette til- budet, forklarer Csirmaz. Tilbakemeldingene så langt er at det er stort behov for skiutstyr. – Vi har skiutstyr for de aller minste og oppover. Slike utstyrs- sentraler kommer mer og mer. Vi mener dette er en positiv ting for Gjøvik, avslutter Csirmaz. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Reidun Barthel, født 1943, døde 2. november. Mary Anne Bolseth, født 1931, døde 4. november. Solveig Johanne Grini, født 1936, døde 31. oktober. Inger Bergljot Hansen, født 1929, døde 25. oktober. Arnfrid Olufsen Heimstad, født 1927, døde 2. november. Johannes Petter Huse, født 1943, døde 2. november. Eva Simenstad, født 1931, døde 22. oktober. Kjell Øverjordet, født 1950, døde 27. oktober.

Nå kan du få leie sports- og fritidsutstyr helt gratis på Hovdetun. – Dette kan være en inngangsbillett for mange til å prøve ut en aktivitet, sier Steffen Csirmaz ved vandrerhjemmet.

Nå kan du få leie sports- og fritidsutstyr helt gratis på Hovdetun. Gjøvik kommune har nemlig fått sin egen utstyrssentral der. Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no Med forventet nysnø i lufta er utstyrslageret i kjelleren på Hovdetun i ferd med å fylles opp med ski og annet vinterutstyr. Utstyret lånes ut gratis mot et depositum. Utstyret er både gam- melt og nytt, men alt er i god stand, enten det er snowracer, ake-

brett, ski, staver, sko eller skøyter som skal lånes. – Nå prioriterer vi ski. Vi har fått en del utstyr fra privatpersoner, men Gjøvik kommune har også en pott som skal brukes til utstyrspo- olen, sier Steffen Csirmaz. Totalt skal det brukes 1,4 milli- oner kroner til utstyrssentralen over en periode på tre år. – Etter tre år skal vi kvalitetssi- kre det vi har gjort, opplyser Csirmaz. Gradvis oppbygging Utstyrssentralen er så vidt i gang.

Den er betjent tre ganger i uka, mandag, onsdag og fredag. – Det har vært lite pågang til nå. Vi har ikke markedsført tilbu-

det aktivt. Fortsatt står det igjen å bygge opp lageret litt mer, forkla- rer Csirmaz. Tilbudet er for hele Gjøviks

Avgift og lading på Fastland

Nå er det innført parkeringsavgift på parkeringsplassen ved Fastland på Gjøvik. Det vil være gratis å parkere i inntil to timer, men du må trekke billett i parke- ringsautomaten eller registrere parkeringen i Easypark-appen for å dokumentere parkeringstiden. Etter to-timers gratisparkering

gjelder parkeringsavgift på 24 kroner per time. Døgnpris vil være 30 kroner. Det er også opprettet ti ladeplas- ser for el-bil på Fastland. Disse vil også være avgiftsbelagt, men dette gjør at de som ønsker det kan stå og lade hele dagen for 30 kroner.

En liten, men livsviktig brikke i mørket

ut reflekser av mange slag, gjerne med reklame. Problemet er bare at altfor mange av disse refleksbrik- kene eller vestene ligger hjemme. Der gjør de liten nytte. I enkelte andre land har det blitt innført påbud om bruk av refleks. Eksempelvis har refleksbruken i Finland økt betydelig etter at det kom et slikt påbud. Forskning viser at bruk av refleks reduserer sjansen for å bli påkjørt med 85 prosent. Egentlig burde det være et opplagt valg å bruke refleks, men for mange dropper det likevel. Innføring av påbud er en veg å gå. Problemet med dette, som med en del andre påbud, er håndhevingen. Et påbud som ikke følges opp i tilstrek-

også at det ikke er noen enkel oppgave å sitte bak rat- tet disse mørke høstkveldene. Bilførerne håndterer far- lig redskap. Kjører du bil og skader noen som går langs vegen, er det utvilsomt en traumatisk opplevelse å vite at du har påført noen skade. Ansvaret er stort som bilfører, og i de fleste tilfeller vil det også være slik at førerkortet blir beslaglagt dersom du treffer en myk trafikant. Trygg Trafikk har i en årrekke ivret for innføring av et reflekspåbud. I 2012 ble det gjennomført en undersø- kelse som viser at 78 prosent av befolkningen synes det bør komme et slikt påbud. I alle år har det blitt delt

November er mørk og gjerne tåkefylt. Langs vegene er det ofte ekstremt vanskelig å se alt foran seg. Svært mange steder i vårt distrikt hadde det vært en fordel med mer og god vegbelysning, men slik er det ikke all- tid. Gang- og sykkelveg er også mangelvare mange plasser. Så fotgjengere som rusler langs vegene lever farlig, spesielt hvis de da også dropper å bruke refleks. Og det er det dessverre litt for mange som gjør. Heldigvis er det ikke ofte fotgjengere blir påkjørt, men det skjer fra tid til annen. Fotgjengerne er sårbare i trafikken, og skadene blir fort alvorlige. Så det er skummelt å være fotgjenger i mørket. Vi ser imidlertid

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 14. november 2018

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker