Kraks Erhverv Indkøbsbog for dansk erhvervsliv 2005-06

Ingeniører, Rådgivende

Ingeniører, Rådgivende

194

Vi ser også på sammenhængen I Carl Bro Gruppen ser vi det som vores mål altid at udfordre både opgaverne, kunderne og os selv. På den måde skaber vi intelligente løsninger, der er meningsfulde i sig selv, om som virker i sammenhængen. Derfor tænker vi altid i helheder.

kelte løsning i sin kontekst ved at ta ­ ge højde for alle de faktorer, som har betydning for et vellykket resultat. Og det skaber en dimension mere.

Det er sådan, vi ser verden. Det er så ­ dan, vi arbejder.

Baseret på en taet dialog med vores kunder søger vi at integrere den en-

Carl Bro (£) Intelligent Solutions

Carl Bro Gruppen • Granskoven 8 • 2600 Glostrup Tlf. 4348 6060 • Fax 4348 6660 • www.carlbro.com

569 Få endnu flere informationer på www.krak.dk

570

568

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online