Kraks Erhverv Indkøbsbog for dansk erhvervsliv 2005-06

Bogforlag

Bogforlag

49

Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

KRAKS FORLAG AS Virumgårdsvej 21,2830 Virum Tlf. 45 95 65 00, Fax 45 95 65 65 E-mail: krak@krak.dk

ARKITEKTENS FORLAG Overgaden oven Vandet 10,11415 København K Red:

Klareboderne 3,1001 København K Tlf. 33 75 55 55, Fax 33 75 55 56 E-mail: gyldendal@gyldendal.dk Web: www.gyldendal.dk

Tlf. 32 83 69 60 Fax 32 83 69 40 Eksp., bogh., ann.: Tlf. 32 83 69 70 Fax 32 83 69 41 E-mail: eksp@arkfo.dk Web: www.arkfo.dk

X

www.krak.dk Giro 351-5052

X

Harpøth's Forlag, Vanløse .................................... 38 79 02 03 HF & Gymnasieforlaget, Værløse ......................... 44 47 02 33 Himmerland-Hus, Aars ..........................................98 66 43 11 Hjælpemiddelinstituttet, Taastrup ....................... 43 99 33 22 Ingeniøren A/S, København V .............................. 33 26 53 00 ITID A/S, København K .......................................... 33 74 07 00 Jurist- og Økonomforbundets Forlag A/S, København 0 ................................................................................ 3913 55 00 48 16 18 38 Karnovs Forlag, København K ...............................33 74 07 60 Kommunal Aarbog, Vedbæk ................................. 47 17 91 41 Kgl. Vajsenhus' Forlag, København K ................. 33 12 78 35 KRAKS FORLAG AS se ann. næste spalte Kroghs Forlag A/S, Vejle ....................................... 75 82 39 00 L&R Uddannelse A/S, København K ..................... 33 43 33 99 Lamberths Forlag, Espergærde ............................. 49 13 14 68 Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, København K... 33 69 50 00 Lohses Forlag, Fredericia ....................................... 75 93 44 55 Lokalavisen Landbobladet for Djursland og Kalø Vig, Hornslet .................................................................. 86 99 45 11 Magnus Informatik A/S, København K ................. 70 20 33 14 Markedsoversigten Erhvervsejendom, København 0 ................................................................................ 38 11 34 77 Media-Invest Danmark A/S, København K .......... 33 46 07 06 Mediefabrikken Content Providing A/S, København K ............................................................... 33 69 60 00 Mostrup (Eniro Danmark A/S), København S ..... 88 38 36 00 Move On A/S, Svendborg ...................................... 38 38 10 10 Munksgaard Danmark A/S, København K ........... 33 75 59 00 Myrens Grafiske Hus, Middelfart ......................... 63 41 63 71 New Era Publications International ApS, København K, X ................................................................................ 33 . 73 66 66 Nordisk Slægtsforskning ApS, Skals ..................... 86 69 48 22 Karmeliterne - Sankt Josefs Karmel, Hillerød Område Avisen Nordfyn ApS, Bogense ................ 64 86 11 50 Politikens Forlag A/S, København K ...................... 33 47 07 07 Politikens Lokalaviser Grafisk A/S, Charlottenlund ............................................................................... 33 13 22 30 POLYTEKNISK BOGHANDEL & FORLAG Anker Engelunds Vej 1,2800 Kgs. Lyngby Tlf. 77 42 43 44, Fax 77 42 43 54 PP Forlag A/S, København NV ...............................35 81 35 00 Reitzels C A Boghandel og Forlag A/S, København K, X ................................................................................ 33 12 24 00 Reitzels Hans Forlag A/S, København K .............. 33 38 28 00 Rosendahls Forlag ApS, Esbjerg N ....................... 761011 12 RPC - Religionspædagogisk Center, Frederiksberg C ............................................................................... 33 24 92 50 Samfundslitteratur - Forlag, Frederiksberg C ...... 38 15 38 80 Schultz Information, Albertslund ......................... 43 63 23 00 Seapress Holding ApS, Åbyhøj ............................. 86 25 89 00 Slagelsetryk A/S, Slagelse ..................................... 58 53 00 11 Sociologisk Analyse, Risskov ................................ 70 22 22 73 Special-pædagogisk forlag A/S, Herning ............. 97 12 84 33 Spejderforlaget A/S, Hellerup ............................... 70 10 76 76 E-mail: poly@poly.dtu.dk Web: www.polyteknisk.dk NYT NORDISK FORLAG ARNOLD BUSCK A/S Købmagergade 49,1150 København K Tlf. 33 73 35 75, Fax 33 73 35 76 E-mail: nnf@nytnordiskforlag.dk Web: www.nytnordiskforlag.dk

ARKITEKTENS FORLAG Udsender tidsskrifterne Arkitekten, Arkitektur DK Byplan og Landskab

ASCHEHOUG DANSK FORLAG A/S Vognmagergade 11,1148 København K Tlf. 36 15 66 00, Fax 36 15 67 22 Web: www.aschehoug.dk Asschenfeldts Peter Nye Forlag A/S, København K ............................................................................... 33 37 07 60 Atuakkiorfik A/S - Grønlands Forlag, 3900 Nuuk ........................................................................ 00 299 32 21 22 Audioteket A/S, Odense C ..................................... 65 48 50 00 Billesø & Baltzer Forlagsanpartsselskab, Værløse ................................................................................44 47 02 33 Bogklubben 12 BØGER A/S, København K .......... 33 69 10 00 Borgens Forlag A/S, Valby ........................................... 36 15 36 15 Bøger og papir, Engsig A/S, Frederikshavn ........... 98 42 06 66 Børsens Forlag A/S, København K .............................. 33 43 30 00 Dafolo A/S, Frederikshavn ..................................... 96 20 66 66 Dams William Boghandel l/S, Rønne .................... 56 95 01 67 Dansk Psykologisk Forlag, Virum .................... 35 38 16 55 Dansk Pædagogisk Forum l/S, Århus C ................ 86 18 78 88 Dansk Telefaxforlag A/S, København K ................. 33 16 33 16 Dansk Tidsskriftsreklame A/S, Frederiksberg ...... 36 46 39 50 Danske Bibelselskab, Det, København K ............ 33 12 78 35 Dansklærerforeningen, Frederiksberg C ............ 33 79 00 10 Detail Reklame A/S, Frederiksberg C ................... 35 36 33 16 DigiSource Danmark A/S, Viborg ......................... 86 62 29 07 DU - Dansk Lægemiddel Information A/S, København 0 ................................................................................ 39 27 44 88 Erhvervsskolernes Forlag og Servicecenter, Odense SØ ................................................................................ 63 15 1700 EXPORT DENMARK ApS, Hvidovre ..................... 70 20 20 23 Folia A/S, København V, X .................................. 70 13 02 12 Forlaget Aktuelle Bøger A/S, København NV ....... 38 19 22 33 Forlaget Carlsen A/S, København K ...................... 44 44 32 33 Forlaget Classic, Odense C, X ............................. 66 14 66 50 Forlaget Coronet A/S, København 0 ..................... 35 25 34 00 Forlaget Flachs, Holte ............................................ 45 42 48 30 Forlaget Forum A/S, København K ........................33 41 18 30 Forlaget Globe A/S, Nærum ................................. 70 15 14 00 Forlaget Klematis A/S, Risskov .............................. 86 17 54 55 Forlaget Klim, Århus N .......................................... 86 10 37 00 Forlaget MBM Media ApS, København 0 ............ 35 43 80 40 Forlaget Studie og Erhverv A/S, Fredensborg ...... 48 48 55 05 Forlaget Systime A/S, Århus C ............................... 70 12 11 00

Krak udgiver:

KrakErhverv: Indkøbsbog for dansk erhvervsliv Økonomi & ledelse Registrerede selskaber KraksVejviser: Officielle Danmark Hvem bor hvor i Storkøbenhavn? KrakBrancher: Krak Bygge & Anlæg Krak Grafisk & Marketing Krak Tekstil & Beklædning Krak Transport & Emballage KrakTeknik Kraks Blå Bog KrakLandbrug Kraks Kort: Kraks Vejkort Danmark Kraks Kort Danmark Kraks Kort København & Omegn Kraks Minikort København Kraks Kort Nordsjælland Kraks Kort Byer i Jylland Kraks Kort Byer på Øerne Kraks Kort Århus & Omegn Kraks Kort Øresundsregionen Andre vejvisere: Danish Exporters

Cd-romudgivelser: KrakMarkedsData KrakFirmaData KrakBasisData Danish Exporters Kraks Digitale Danmark Krak Ruteplan KraksDK15 Websites: www.krak.dk www.krakerhverv.dk www.krakbrancher.dk www.danishexporters.dk www.krakbyg.dk www.krakgrafisk.dk www.kraksolutions.dk www.krakteknik.dk www.kraktekstil.dk www.kraktransport.dk www.kraklandbrug.dk www.krakoffentlig.dk www.krakmobil.dk www.byggevarepriser.dk www.virk.dk

FORLAGET THOMSON A/S Nytorv 5,1450 København K Tlf. 33 74 07 00, Fax 33 12 16 36 E-mail: forlagetthomson@thomson.com Web: www.tnomson.dk

FORLAGET THOMSON ----- * -----

Statens Byggeforskningsinstitut Dr. Neergaards Vej 15,2970 Hørsholm Tlf. 45 86 55 33, Fax 45 86 75 35

E-mail: sbi@sbi.dk Web: www.sbi.dk

Stender Carl Kunstforlag A/S, Skovlunde ............44 91 22 11 Steno Forlag, København V ................................... 33 86 03 80 Syddansk Universitetsforlag, Odense M, X ........ 66 15 79 99 Telefonnøglen for Århus A/S, Åbyhøj .................... 86 15 22 88 Thornberg Marketing ApS, København K ............ 70 22 10 15 Trojaborgs Forlag, Ishøj ......................................... 43 54 58 00 V & S Byggedata A/S, Ballerup .............................. 70 12 06 00 Øverste Kirurgiske l/S, København N ................... 38 10 26 99

Forlaget Vendsyssel l/S, Hjørring ........................ 98 91 03 10 Forlaget Ventus, Holstebro .................................. 97 43 54 88 Frydenlund Grafisk, København K ....................... 33 93 22 12 Gads G.E.C. Forlag Aktieselskabet af 1994, København K ............................................................................... 33 15 05 58 GB-Forlagene A/S, København K ......................... 33 38 28 88 Gounaris CH, Århus C .......................................... 86 19 74 34

134 135 F = Fabrikation G = Engros og agentur S = Service X = Eksport min. 10%

133

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online