Onsdag 22. mars 2017

• DRENERING • VANN/AVLØP

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Onsdag 22. mars 2017 Nr. 12 • 16. årgang Svært vanskelig å kjøpe egen bolig

Skal sikre rent vann til alle Gjøvik kommune

tester i disse dager ut nytt nødvannsut- styr. Containerne med vann kan settes ut

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg Å R D Å F N U

på strategiske steder rundt om i kommunen, der folk kan hente rent vann, forklarer Gunnar Kvaalen, leder for VA-tekniske installasjoner (bildet). Vannverket på Engelands-odden har også fått et stort nødstrømsaggregat. Side 5 Midlertidig i rådhuset

Helsestasjonen har fått egen inn- gang fra Hunnsvegen i det mid- lertidige rådhuset i Øvre Torvgate 26. – For dem som skal besøke oss er det blitt lettere adkomst, sier ledende helsesøs- ter, Anita Wisth (bildet). I går åpnet det midlertidige rådhuset i Øvre Torvgate 26 dørene. Side 9 Vårfest! Torsdag 23.03. kl. 09.00 - 19.00 Fargeglade SMYKKER til gode priser!

Foto: Torbjørn Aurvåg

Det bygges for små og dyre leiligheter med for få soverom, mener boligkonsulent Torfinn Prytz Higdem hos NAV Gjøvik (bildet). Samtidig er bolig- prisveksten på nesten 20 prosent, og det er få brukte boliger til salgs i Gjøvik. For dem som Kjell Roger Hansebråten, til venstre, Frede Pettersen og Hovel Lønnum i driftsavde- lingen har tatt vare på den lille fjøsdøra på det luselafte- de sommerfjøset de har som vinterjobb på Eiktunet. Dette er verdt å ta godt vare på. Side 2 Vinterjobb på sommerfjøs

trenger bistand for å kjøpe seg sin egen bolig er dette spesielt utfordrende. Boligmarkedet i Gjøvik er hett for tida, og det meste omsettes langt over takst. Side 4

Eksklusive frisør-elever

Ine Ulsrud (bildet) er en av de eksklusive frisør-elevene på Gjøvik videregående skole. Sist uke gikk hun til topps under Opplandsmesterkapet for yrkes- fag, som ble arrangert på sko- len. Gjøvik har for øvrig den eneste frisørlinja i fylket og elevantallet er dalende.

kivøjG,3neievsnnuH

Side 8

on.enilno@ennallug-04208116.flT

Foto: Ragnhild Fladsrud

Foto: Ragnhild Fladsrud

S vanen

Torsdag - Lørdag

LA DEG FRISTE TIL FORNYELSE, VÅRENS MOTE ER PÅ PLASS! Velkommen!

L I G S T R I M E D E

R E T F A P T E

K J Ø P E Å R D U P Å T !

Str. 42+

KJØP NÅ!

! "# $

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

GJØVIK - RAUFOSS - LENA

Made with