Onsdag 09. september 2015

MITSUBISHI FH25 16.900,- fra

Selge bolig? 61 13 87 00

GJØVIK

Onsdag 9. september 2015 Nr. 32 • 14. årgang Pendlere kan ta båten til Hamar

Tyver tok takvegen

Foto: Torbjørn Aurvåg

Daglig leder hos MX Sport Gjøvik AS, Tore Trogstad, må innse at alt av jaktbekledning og dyre merkeklær og -sko er stjålet fra butikken. Natt til søndag har innbruddstyver kommet seg inn i lokalene i andre etasje ved å skjæ- re et hull gjennom taket. – Det kan nesten se ut som om Olsenbanden har vært her, sier Trogstad. Side 2

Tjenestebilen tildelt på data

Ann Elisabeth Grimsbø har en favorittbil når hun er på jobb. Men nå er det et automatisk system som styrer hvilke biler som skal brukes i hjemmetjenesten i Nord- byen. Kommunen har nemlig inn- ført et nytt databasert system for tildeling blant 45 tjenestebiler. Side 8 To nye blokker kommer for salg

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg

Økonomisjef Kai Løvstad, pro- sjektselger Tor Arne Hagen og teknisk sjef Lars Tveit i Gjøvik og Omegn Boligbyggelag (bildet) starter nå salget av to nye blokker på Vikenstranda, med i alt 26 boenheter. Side 7

Foto: Ragnhild Fladsrud

september. Selv om dette foreløpig bare er et lite stunt, jobbes det nå igjen aktivt for å få til et hurtiggå- ende båttilbud for de som pendler mellom de to byene. Side 5

Det er lenge siden det var enkelt å krysse Mjøsa med rutegående båt. Nå søker klima- og miljørådgi- ver Morten Strøyer Andersen i Gjøvik kommune (bil- det) sjøsterke pendlere nok til å fylle en rib. Denne vil gå i rute mellom Hamar og Gjøvik fra 15. til 17.

På siste reis til Minnesund

Trenger du elektriker?

Jernbanetorget Gjøvik sentrum Lørdag 12. sept kl. 10–16 BRUKT- MARKED

Yunik Woodcare Superdekk 14 år Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698;

Gjøco Oljemaling 598;

Foto: Ragnhild Fladsrud

Det ble ingen framtid i ei rundkjøring på Gjøvik for den gamle skorstein til Skibladner. I går tjoret Arild Langaard (bildet) skorsteinen godt fast,

før en to timers siste reis med traktor til Minnesund. Her venter en godt fundamentert tilværelse på en odde. Side 9

Gjøviks eldste elektroinstallatør

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Made with