Onsdag 11. mai 2016

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

Alt innen glassrekkverk!

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

– etablert 1928

Onsdag 11. mai 2016 Nr. 19 • 89. årgang

Store planer på Lensbygda-plassen Foto: Thea Romsås

Fortsatt nattbuss

Også denne sommeren håper Nettbuss at totninger som skal på sydenferie vil sette igjen bilen hjemme. Fra slutten av mai til begynnelsen av septem- ber skal Knut Arild Johansen (bildet) og de andre bussjåfø- rene skysse charterreisende til Gardermoen. Side 7 Nytt kapittel på Lena I 1962 kjøpte Bjørn Østby Totens Bokhandel, og etter 40 års butikkdrift venter pensjo- nisttilværelsen for sønnen Stein Østby (bildet). 1. juli tar Gaute Flesvig Schrøder over Toten Libris og Yes! Vi leker. Han skal føre 140 år gamle bokhandelstradisjoner videre. Side 2 Eneste på anlegget

Om ikke så lenge blir det kunstgress i Lens- bygda. Lensbygda Sportsklubb, med Knut Olsby (bildet) som ny leder, er i siget. Klubben har mange planer. Nå skal den gamle grusbanen, godt gjengrodd, få et solid løft. I tillegg oppgrade- res skateparken. Klubben skal også bygge tak over et ute- område. – I løpet av året er målet å få på plass en kunstgressbane. Dette vil forlenge sesongen på sportsplas- sen, sier Olsby, på bildet sammen med sønnen Oliver. Side 5

Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Mina B. Sveen

Foto: Ragnhild Fladsrud

"

$ %

#

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

' (

$ &

"

Gjøco Herregård Maximal 1098;

Utfører profesjonell trefelling,

Yunik Woodcare Superdekk 14 år Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698;

" "(

%

)*# +

stubbefresing, fliskutting og bortkjøring. Vi er fullforsikret. Telefon 41 43 41 83 / 92 24 92 23

Marion Skoglund (bildet) som er ansatt hos firmaet Brødrene Lunn AS, er den eneste kvinnelige anleggsarbeideren på vegarbeidet i Totenvika. 30- åringen trives godt. Side 4

Klær fra MASAI

! "

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Raufoss 61 19 17 59

www.aashaug.no

www.aashaug.no

BLOMSTERDEKORATØREN

BLOMSTERDEKORATØREN

Gartneriet i Vestre Totenveg har åpent 1. og 2. pinsedag 12-18

Avd. Raufoss: 1. og 2. pinsedag 12-18 Avd. Gjøvik, Storg. 15: 2. pinsedag 12-18

Velkommen til en hyggelig plantehandel!

Gjøvik, ordretlf. 61 17 90 90 Avdelinger: Gjøvik, Storgata 15 ...... 61 17 90 90 Raufoss, Sagvollvn. 1 .... 61 19 06 90

Det blomstrer på Aashaug Det blomstrer på Aashaug

Made with