Uitwerking hoofdstuk 2

Module Elementair Boekhouden in Balans ISBN 978 94 91653 00 1 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

b

Gebouwen

Datum Omschrijving

Bedrag

Datum Omschrijving

Bedrag

1/1

Van balans

€ 140.000

Inventaris

Datum Omschrijving

Bedrag

Datum Omschrijving

Bedrag

1/1

Van balans 5 pc

€ 15.000 € 1.400

Voorraad goederen

Datum Omschrijving

Bedrag

Datum Omschrijving

Bedrag

1/1

Van balans 1 Inkoop 6 Inkoop 9 Inkoop

€ 10.000 € 11.000 € 400 € 4.000

3 Verkoop

€ 1.600

Debiteuren

Datum Omschrijving

Bedrag

Datum Omschrijving

Bedrag

1/1

Van balans

€ 11.000

4 Ontvangst

€ 2.200

Bank

Datum Omschrijving

Bedrag

Datum Omschrijving

Bedrag

1/1

Van balans 4 Ontvangst 7 4% Hypotheek

€ 2.700 € 2.200 € 10.000

2 Betaling 5 Betaling 8 Betaling 10 Aflossing

€ 2.000 € 1.400 € 4.000 € 1.000

Kas

Datum Omschrijving

Bedrag

Datum Omschrijving

Bedrag

1/1

Van balans 3 Verkoop

€ 1.400 € 1.600

6 Inkoop

€ 400

Eigen vermogen

Datum Omschrijving

Bedrag

Datum Omschrijving

Bedrag

1/1

Van balans

€ 92.500

4% Hypothecaire lening

Datum Omschrijving

Bedrag

Datum Omschrijving

Bedrag

10 Aflossing

€ 1.000 1/1

Van balans 7 Nieuwe lening

€ 80.000 € 10.000

Pagina 2 van 9

Made with