גושפרתה - גיליון 886

30/3/2018 | יד' ניסן תשע"ח | גליון פסח פרתה גוש

תחקיר גושפרתה שחיתות במועצת גוש עציון? 8 ' עמ

מבית

886

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

יוזמה חדשה נלחמת בארגוני הדה-לגיטימציה 14 <<

הכירו חתן מקומי את המועמד לפרס ישראל 22 <<

בשבילי יהונתן מסע אל החברה הישראלית 28 <<

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online