Flemovo Urk

Flemovo 2013/2014 Urk

Samenvatting

48% 77% 25% 16% 76%

36% 19% 48% 6% 17%

A lgemene kenmerken

Op Urk hebben in het afgelopen schooljaar (2013/2014) 420 jongeren uit klas 2 en klas 4 een digitale vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst, de Flemovo, is gebaseerd op de bestaande landelijke jongeren enquête, de Emovo (Elektronische Monitoring en Voorlichting). Zes op de tien zitten in klas 2 (61%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 14,2 jaar.

Iets meer dan de helft is jongen (54%). Bijna alle jongeren zijn autochtoon (98%).

93% van de jongeren woont bij vader en moeder thuis. 2% woont bij vader of moeder met partner. Daarnaast woont 4% in een éénoudergezin.

Made with