Onsdag 01. november 2017

2

Onsdag 1. november 2017 •

Ny skolemiljø-plan med barna på laget

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Kapp og butikken

Kapp er et fint sted å bo. Det har mange funnet ut, og vi ser at det stadig bygges nye boliger i området. Det er nok en kombi- nasjon av flere forhold som gjør at det har vært en kraftig vekst på Kapp gjennom mange år. Beliggenheten ved Mjøsa er flott, og det er ikke lang reise- veg til Gjøvik, enten det være seg for å jobbe eller benytte andre byfunksjoner. Nå planleg- ges det ytterlige utbygging på Kapp. Området ved Smørvika står blant annet for tur. Hit kom- mer det enda flere for å bosette seg. Så ut fra den veksten som har vært, er det naturlig at Kapp også må ha et minimum av lokale tilbud, slik som en daglig- varebutikk. Før i tida var det flere kjøpmenn på Kapp, med ikke altfor store butikker. Nå er det én dagligvarebutikk, og den har altfor små lokaler, når en ser på kundegrunnlaget. Parkeringsmulighetene er heller ikke gode, det hele er rett og slett underdimensjonert. I flere år har Kiwi-kjøpmannen på Kapp hatt ønske om å få utvide. Det må gjøres ved et nybygg, noe som ikke har vist seg enkelt å få til. Kapp har ingen naturlige tomter der det er enkelt å tilfredsstille kravene til en stor og moderne dagligvare- forretning. I forrige uke sa kjøpmannen til vår avis at nå må han bare bygge, uansett hvilket tomteal- ternativ han lander på. Det for- står vi godt. Han har ventet lenge, og situasjonen er langt fra tilfredsstillende for ham og kundene. Kapp kommer til å fortsette å vokse. Dermed vil det også i framtida være behov for ser- vicefunksjoner i nærområdet. Det må det tas høyde for når nye planer skal vedtas. Vi vet at også en annen dagligvarekjede snuste på å bygge nytt på Kapp for noen år siden, men droppet etableringen. I framtida må det være slik at enkle behov som å kjøpe melk og brød kan dekkes i nabolaget. Det er ikke gunstig å lage boområder der man er avhengig av å sette seg i bilen for den minste ting. Derfor må det søkes å finne gode alternati- ver også for ytterligere nærings- utvikling på Kapp.

Elevene fra Østre Totens barneskoler har bidratt med tegninger til en ny plan for trygt og godt skolemiljø. Fra venstre Mina Stikkbakke, Mina Nygård, skolesjef Ellen Kari Aalstad, Andrine Olstad Wiklund, Jasmin Raz Karterud og Sigurd Laeskogen Foran fra venstre: May Lise Skjellerud og Maren Bjerke Wullum.

Østre Toten kommune har utarbeidet en ny plan for trygt og godt skole- miljø for alle elever. Her har barna selv bidratt med tegninger for å skil- dre hva godt skolemiljø er for dem. – Læreren viser ting på tavla. Det er viktig at læreren ikke er for kjeftete, men heller ikke for snill. Alle rekker ikke opp hånda, for alle vet ikke alt, forteller 5. trinnselev May Lise Skjellerud fra Hoffsvangen skole om sin tegning fra matte-timen. Elevtegninger Hun er en av vinnerne som har fått sin tegning med i skolemiljø- planen, og var i forrige uke på besøk hos skolesjef Ellen Kari Aalstad på skolekontoret. Totenviken skole hadde ikke teg- net, men stilte med representant fra elevrådet. Hver og en fikk si litt om sin tegning og fortalte om venn- skapsbenk, trivelseledere, PALS- timer, vennskapsuke, vennskaps- Ragnhild Fladsrud ragnhild@totens-blad.no

boller, utkledningsdager og andre tiltak som gjøres for å skape et godt skolemiljø på sin skole. – Virker disse tiltakene? – Vi kan ikke si at det ikke fin- nes mobbing og krenkende adferd ved skolene våre. Det vil alltid kunne skje ting der mange folk samles. Vi får stadig mer kunnskap om hva vi skal se etter, samtidig er situasjonen mer kom- pleks med sosiale medier og nett- bruk. Vi synes imidlertid at vi ser en tendens til at skolene løser flere saker før det blir en alvorlig mobbesak, sier Aalstad og legger til at fjorårets elevundersøkelse, som gjennomføres for 7. til 10. trinn, viste bedring. Høstens undersøkelse er ikke klar ennå. – I fjor innførte vi også Spekter, som er en ikke-anonym trivselsundersøkelse som gir ytterligere mulighet til å kunne Maren Lundby fra Kolbu- kameratene viste at hun er i rute foran kommende hoppsesong under lørdagens NM i normal- bakke. Spesielt hennes første hopp i Midtstubakken var det internasjonalt nivå over. Hun landet da på 102,5 meter og skaffet seg en soleklar ledelse

fange opp elever som ikke har det bra, sier Aalstad. Ekstra skjerpet Opplæringsloven er nå ekstra skjerpet når det gjelder krenkende adferd, og det er definert null-tole- ranse for mobbing i skolen. – Tidligere krav om enkeltved- tak er også fjernet, da dokumentet i seg selv kunne få større fokus enn selve handlingen for å stoppe den uønskede atferden. Det stilles nå strengere krav til systematisk arbeid, og en definert plikt med fem punkter: å følge med og fange opp, gripe direkte inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak og evaluere, sier Aalstad. Forebyggende og holdningsska- pende arbeid, avdekking og hånd- tering er hovedpunktene for skole- miljøplanen. – Vi har nå en ny og oppdatert på 30 poeng. Samme nivå var det ikke over hennes andre hopp som ble målt til 99,5 meter, men da hoppet hun fra et par avsatser lavere. Totalt ble hennes poeng- sum på 256,1, mens Silje Opseth på andreplass hoppet til 209,6 poeng etter lengder på 87 og 92,5 meter.

plan som er lik for alle skoler i kommunen vår, sier Aalstad.

Dødsfall

Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Odd Blegen, Vestre Toten, født 1931, døde 15. oktober. Aase-Marie Viken, født 1928, døde 18. oktober.

Min kjære mor, vår snille bestemor, min søster, svigerinne og vår tante Gudrun Hansen sovnet stille inn i dag, 99 år gammel. Lena, 27. oktober 2017

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Henning

Kjersti og Thomas Ingveig Ingrid og Hanna Øvrige familie Begraves fra Hoff kirke fredag 3. november kl. 13.00. I stedet for kranser og blomster kan de som ønsker det gi en gave til Sykehjemmets venner. Velkommen til minnesamvær på Bygdestua.

Gull i hopp-NM til Maren

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online magazine maker