HMS Håndbok - Transport og Anlegg AS

Innholdsfortegnelse For TOGA - HMS Håndbok

Ansvarlig utførende:

Transport og Anlegg AS

Dato:

23.11.2017

01 Bedrift

01 Innledning 0101-001 D TOGA Informasjon om bedriften.docx 0101-002 D Orientering om KSMEF.docx 0101-003 D TOGA Policy.docx 0101-005 D TOGA Oversikt over systemgjennomgang i egen bedrift.docx 0101-010 D TOGA Oversikt lover og forskrifter.docx 0101-010 R Samsvarsvurdering av lover, forskrifter og andre krav.docx 0101-012 D TOGA Oversikt over oppdatering av dokumenter i KSMEF.docx 0101-012 R Systemgjennomgang i egen bedrift.docx 0101-013 D TOGA HMS-erklæring.docx 0101-021 D Samsvarserklæring - ISO 14001_2015.docx 0101-026 D Samsvarserklæring - internkontrollforskriften.docx 0210-001 D TOGA Miljøpolitikk.docx 0210-004 D TOGA Handlingsplan for miljø.docx 02 Firmaorganisasjon

0102-001 D TOGA Organisasjonsplan.docx 0102-001 R TOGA Firmaorganisasjon.docx 0102-002 R Stillingsbeskrivelse daglig leder.docx 0102-006 R Stillingsbeskrivelse HMS-ansvarlig.docx 0102-011 R Stillingsbeskrivelse verneombud.docx

0102-044 R Kommunikasjonsplan.docx 0102-045 R Ledelsens gjennomgåelse.docx 0102-047 D Revisjonsprogram.docx 0107-007 S TOGA Telefonliste anlegg.docx 03 Personal 0103-002 R Vernearbeidet med hensyn til stilling.docx 0103-005 R Vernetjenesten på anlegg.docx 0103-012 D Oversikt over utlevert personlig utstyr.docx 0103-012 R Rutiner for Varsling.docx 0103-013 D Dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr.docx

Side 1/5

Side 1 av 211

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online