Torsdag 19. mai 2016

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

Alt innen glassrekkverk!

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Torsdag 19. mai 2016 Nr. 20 • 15. årgang Noen helgekvelder er de bare to

Storsatsing i Bråstadvika

Blomsterkroken på Kolberg har blitt et kjent og kjært innslag langs riksveg 4. Neste år flytter imidlertid Hanne-Line Hagen (bildet) med seg stauder og ste- morsblomster til Bråstadvika, hvor det nå legges til rette for et hagesenter på hele 12 mål. Side 5 Bygger på Bjørnsveen

Foto: Thea Romsås Foto: Thea Romsås

Gjøvik og omegn boligbyggelag er svært fornøyde med å ha kapret ei tomt med mjøsutsikt på Bjørnsveen. Her skal det bygges 55 boenheter, og prosjektselger Tor Arne Haugen (bildet) fortel- ler at interessen er stor. Side 4

Gjøco Herregård Maximal 1098;

Yunik Woodcare Superdekk 14 år Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698;

Arkivfoto/Foto: Torbjørn Aurvåg

Politimester Johan Brekke i Innlandet bekrefter at det til tider bare er to politifolk på vakt i Gjøvik, Toten og Land, selv på fredagskvelder og lørdags- kvelder. Et stort underskudd som ble tatt med inn i nye Innlandet politidistrikt gjør at det spares på alle fronter i politiet. – Det er ikke overtidsstopp, men det må nøye vurderes hva man skal bruke overtid på, sier politimesteren. Stillinger står dessuten

vakante for å spare penger. Gjøvik-

politiet får heller ikke nye biler i år. En patruljebil har passert 500.000 kjørte kilometer, men må fort- satt brukes. Politiets Fellesforbund Innlandet er bekymret, og mener beredskapen er altfor dårlig.

Lena

Side 8-9

Tlf. 61 16 17 77

TORKELIA

Krukkejord Våren er plantetid!

Dekkbark

Stikkelsbær Sargenteple

Utfører profesjonell trefelling, stubbefresing, fliskutting og bortkjøring. Vi er fullforsikret. Telefon 41 43 41 83 / 92 24 92 23

99;

95;

Infomøte på Øverby Helsesportsenter kl. 18.00 i dag

250;

300;

Snakk med fagfolk

Åpent: Hverdager kl. 9-19 (17) Søn/helligd. kl.12-16

• Stubbefresing • Opprydding • Ansvarsforsikring

Tlf: 47 80 17 00 boligpartner.no

Made with