Første Steg nr. 3 -2016

3 2016

et tidsskrift for barnehagelærere fra utdanningsforbundet

Utelek • Barna er overraskende my ute om vinteren, viser ny forskning • Nytt uterommed suksess på Svalbard • Populær risikolek i Trondheim side 4–18

Snakker med barna om sex side 30 8 veier til godt samspill side 24 Hvor ble det av hvilestunden? side 42

SJEKK: UDF.NO/FORSTESTEG-EBLAD

Made with