EBF 6 Promotion November-December 2019

Greetings from Lyreco สวัสดีคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ยินดีต้อนรับสู่ Lyreco Living ฉบับสุดท้ายของปี พ.ศ.2562 ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ลีเรคโกขอส่งความสุขส่งท้ายปีแก่ทุกท่านด้วยสินค้า ราคาพิเศษและของแถมอีกมากมายที่จัดหนัก จัดเต็มกว่า 20 หน้า ทั้งกระดาษ เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันภัย ให้ท่านเลือกสรรตาม ความต้องการ เพื่อตอบแทนที่ท่านให้ความไว้วางใจในคุณภาพและบริการของเราเสมอมา ขณะนี้ลีเรคโกก�ำลังด�ำเนินการผลิตแคตตาล็อกประจ�ำปี พ.ศ.2563 และเตรียมมอบให้กับท่าน ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตามแคตตาล็อกเป็นเพียงแค่การรวบรวมข้อมูลสินค้าจาก Webshop ของเราที่ www.lyreco.co.th เท่านั้น ปัจจุบัน E-commerce เติบโตในประเทศไทย มากขึ้น เราพบว่ามีลูกค้าหันมาสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากใช้งานง่ายและมี ข้อมูลครบทุกความต้องการ หากท่านยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ Webshop ของลีเรคโก ท่านสามารถ ติดต่อฝ่ายลูกค้าลูกสัมพันธ์ของเราเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที ส�ำหรับท่านที่อยู่ในฝ่ายจัดซื้อ เรายินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ลีเรคโกเป็นผู้น�ำด้านระบบการ จัดซื้อในรูปแบบออนไลน์ หรือ Procure to Pay (P2P) ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โดยการ ร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญกว่าหลายร้อยองค์กร เช่น Ariba และ Coupa เป็นต้น หากท่านต้อง การข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อในรูปแบบออนไลน์ ท่านสามารถศึกษาได้จาก เอกสารบน Webshop หรือ Lyreco Living ฉบับนี้ ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรา เราจะไม่สามารถประสบความ ส�ำเร็จเช่นนี้ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากท่านเสมอมา ความส�ำเร็จของเราในปี พ.ศ.2562 จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีเยี่ยม ผมภูมิใจอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนของเราร่วมกันพัฒนาและส่งมอบ บริการที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดในฐานะผู้จัดจ�ำหน่ายเครื่องใช้ในส�ำนักงาน ลีเรคโกสัญญาว่า เราจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของท่านให้มากที่สุดต่อไป เดวิด เรคคอร์ด

กรรมการผู้จัดการ ลีเรคโก ประเทศไทย

สั่งซื้อได้ ไม่มีขั้นต�่ำ

ส่งฟรี ถึงวันท�ำการถัดไป

ใบก�ำกับภาษี รายวัน รายเดือน

สินค้ามากกว่า 7,000 รายการ

ISO 14001 ISO 9001

Customer Service

2 *ของแถมมีจ�ำนวนจ�ำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของแถมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นและของแถมปัจจุบันที่เว็บไซต์ของบริษัท รับข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ @lyreco Lyreco Thailand Lyreco Thailand th.orders@lyreco.com 02 338 0200

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online