EBF 6 Promotion November-December 2019

ซื้อ น้ำดื่ม Sprinkle 10 แพ็ค

รับฟร� 1 แพ็ค

1.5 ลิตร แพ็ค 6 ขวด

รหัสสินคŒา 4.287.187

รับฟร� กระเป‰าชŒอปป�ง 1 ใบ ซื้อสินคŒา NESCAFE / MILO ครบ 2,000 บาท

PAGE 18, 23, 26

6.515.987 NESCAFE กาแฟเรดคัพชนิดเติม 600 กรัม 5.032.366 NESCAFE กาแฟบาร�สตŒา 380 กรัม 292.- 2.609.267 MILO เคร�่องดื่มมอลตรสช็อกโกแลต เอคทีฟ-บี 1000 กรัม 189.- 2.860.163 NESTLE COFFEE MATE คร�มเทียม 1000 กรัม 165.- 375.-

24 *ของแถมมีจ�ำนวนจ�ำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของแถมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นและของแถมปัจจุบันที่เว็บไซต์ของบริษัท รับข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ @lyreco Lyreco Thailand Lyreco Thailand th.orders@lyreco.com 02 338 0200

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online