461-Hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere

Utgitt første gang i 1981 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen 7468 Trondheim

Juli 2005 Veiledningen har gjennomgått en omfattende revisjon.

Desember 2013 Veiledningen er revidert med henvisninger til arbeidsmiljøforskriftene.

2

Made with