מועצה אזורית חבל מודיעין - תוכנית מתאר כוללנית - סיכום מפגש שיתוף הציבור

החניונים הקיימים במחלף שפירים ומודיעין לא מספיקים היום. צריך להוסיף עליהם עוד קומות חנייה לפני שדואגים לכל פיתרון אחר. תכנית המתאר מסמנת את הכוונות לפיתוח ולא את האמצעים המפורטים כיצד יש לפתח – כמו חניון. בכל מקרה, מטרתה של תכנית המתאר הוא לזהות את הביקוש ולהתאים את הפיתוח לביקוש זה. האם ועדת ההיגוי ממפה את הצרכים שיש לכל אזרח בכל תחומי החיים? כיצד מוגדר סל השירותים (שהמועצה מספקת) לכל אזרח? האם המועצה מבינה מה התושבים צריכים? העבודה על תכנית המתאר מתחילה ממיפוי של צרכי התושבים כיום ובעתיד. תכנית המתאר מתמקדת ביצירת חזון. אנחנו רוצים לשמור על הצביון הכפרי ועל האיכויות שיש היום במועצה. תמ"א 35/ ב 1 מאפשרת הקלה ניכרת בהוספה בפועל של יחידות דיור ביישובים. תכנית המתאר נועדה לשמור על קרקעות המועצה ועל גבולותיה (מפני מגמות פיתוח של ערים ושל יישובים אחרים באזור). בכל מקרה, החזון כולל תחומי חיים רבים, ולכן גיבוש החזון והאמצעים לממשו מורכבים מאד. למה התכנית נקבעת על ידי מספר מצומצם כל כך של אנשים? מדוע שאלו רק את ועד היישוב, שלא מייצג את האינטרסים של כלל התושבים? ועד היישוב נבחר על ידי התושבים והוא מייצג אותם. כל התושבים מוזמנים להתעדכן בתהליך התכנון באתר המועצה ולהגיב עליו. יכול להיות שנציגי היישובים לא היו מודעים לכובד ההחלטות שהם קיבלו (בנוגע לפיתוח המוצע בתכנית המתאר)? תהליך שיתוף הציבור מתחיל מהפגישה היום. לפני כן התקיים תהליך תכנון ארוך ומפורט ועכשיו מגיע תור הציבור להגיב. זה התהליך שהוחלט עליו והוא לא ישתנה. מברך על התהליך. עוד לא התקיים מהלך כזה בתולדות המועצה. ההתייחסויות למצב הקיים רציניות ומקיפות. האם היישוב (כרם בן שמן) יישאר בתום התהליך ללא תב"ע (תכנית בניין עיר)? המועצה האזורית לא מקדמת תב"ע , אלא מגיבה לתב"ע מוצעת ועוזרת לקדם תכניות כאלה (במסגרת הוועדה המקומית). ביישוב קיימת תב"ע שחלה על חלק מהשטח. היישוב נמצא במוקד התכנון ויש מאמצים להסדיר תב"ע לכלל היישוב, כמו גם ליישובים אחרים בעלי בעיה דומה. התכנית חשובה מאד. מה התוקף של תכנית כזו לעומת רצונות של גורמי תכנון אחרים במדינה ובאזור? האם די בתכנית הזו כדי להגן על איכות החיים במועצה? קידום תכנית כוללנית מספק הגנה מפני סיפוח קרקעות ע"י גורמים חיצוניים.

4.7 .

תושבת

אינג' ירון עברון

4.8 . נורית, טירת יהודה

מתכננת חגית נעלי - יוסף ראש המועצה, מר שמעון סוסן

4.9 .

תושב

ראש המועצה, מר שמעון סוסן

4.10 . תושב, טירת יהודה

מנכ"ל המועצה, מר יוסי אלימלך

4.11 . אלדד, כרם בן

שמן

ראש המועצה, מר שמעון סוסן

מתכנן עופר תיכון

4.12 . רוני, כרם בן

שמן

מתכננת חגית נעלי - יוסף

עמוד 5 מתוך 6

Made with FlippingBook - Online magazine maker