Uitwerking hoofdstuk 13

Module Elementair Boekhouden in Balans ISBN 978 94 91653 00 1 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

Hoofdstuk 13 Diverse kosten

13.1

a

430 002

Afschrijvingskosten

€ 4.500

Aan

Machines

€ 4.500

b

Eerste jaar:

002 Machines

1/1

Bankboek

€ 30.000

31/12 31/12

Diverse-postenboek Naar balans

€ 4.500 € 25.500 € 30.000

€ 30.000

430 Afschrijvingskosten

31/12 Diverse-postenboek

€ 4.500

31/12

Naar winst-en- verliesrekening

€ 4.500

Tweede jaar:

002 Machines

1/1

Van balans

€ 25.500

31/12 31/12

Diverse-postenboek Naar balans

€ 4.500 € 21.000 € 25.500

€ 25.500

430 Afschrijvingskosten

31/12 Diverse-postenboek

€ 4.500

31/12 Naar winst-en- verliesrekening

€ 4.500

13.2

a

430 012

Afschrijvingskosten Afschrijving machines

€ 4.500

Aan

€ 4.500

b

Eerste jaar:

002 Machines

1/1

Bankboek

€ 30.000

31/12

Naar balans

€ 30.000

012 Afschrijving machines

31/12 Naar balans

€ 4.500

31/12

Diverse-postenboek

€ 4.500

430 Afschrijvingskosten

31/12 Diverse-postenboek

€ 4.500

31/12

Naar winst-en- verliesrekening

€ 4.500

Pagina 1 van 4

Made with