Uitwerking hoofdstuk 13

Module Elementair Boekhouden in Balans ISBN 978 94 91653 00 1 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

Tweede jaar:

002 Machines

1/1

Van balans

€ 30.000

31/12

Naar balans

€ 30.000

012 Afschrijving machines

31/12 Naar balans

€ 9.000

1/1 31/12

Van balans Diverse-postenboek

€ 4.500 € 4.500 € 9.000

€ 9.000

430 Afschrijvingskosten

31/12 Diverse-postenboek

€ 4.500

31/12

Naar winst-en- verliesrekening

€ 4.500

13.3

a

430 012

Afschrijvingskosten Afschrijving machines

€ 12.500

Aan

€ 12.500

b

002 Machines

1/1

Van balans

€ 100.000

012 Afschrijving machines 1/1

Van balans (7 x € 12.500) Diverse-postenboek

€ 87.500 € 12.500 € 100.000

31/12

c

Aanschafprijs van de machine

€ 100.000 € 100.000 € 0 € 6.000 € 6.000

Afgeschreven is: Boekwaarde:

Verkoopprijs exclusief omzetbelasting: € 7.140/1,21 =

Winst

100 012 002 181 980

Kas

€ 7.260 € 100.000

Afschrijving machines

Aan Aan Aan

Machines

€ 100.000 € 1.260 € 6.000

Te betalen omzetbelasting Diverse baten en lasten

Pagina 2 van 4

Made with