Uitwerking hoofdstuk 13

Module Elementair Boekhouden in Balans ISBN 978 94 91653 00 1 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

13.7

a

410 411 160 161 411 161 160 110 161 110 413 160 161 413 161

Lonen

€ 2.680 € 240

Sociale lasten

Aan Aan

Te betalen nettolonen Te betalen loonheffingen

€ 2.210 € 710

b

Sociale lasten

€ 690

Aan

Te betalen loonheffingen

€ 690

c

Te betalen nettolonen

€ 2.210

Aan

Bank

€ 2.210

d

Te betalen loonheffingen

€ 635

Aan

Bank

€ 635

e

Personeelskosten

€ 2.920

Aan Aan

Te betalen nettolonen Te betalen loonheffingen

€ 2.210 € 710

f

Personeelskosten

€ 690

Aan

Te betalen loonheffingen

€ 690

13.8

181 480 130

Te betalen omzetbelasting Verlies op debiteuren

€ 525 € 2.500

Aan

Debiteuren

€ 3.025

13.9

Een voorraadtekort is een nadelig verschil: rubriek 4 of 9 moet dus worden gedebiteerd: 985 Voorraadverschillen € 200

Aan

700

Voorraad goederen

€ 200

Een kasoverschot is voordelig waardoor rubriek 4 of 9 gecrediteerd wordt: 100 Kas € 50

Aan

980

Kasverschillen

€ 50

Pagina 4 van 4

Made with