2014-scw-e4

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn (kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

Sociaal cultureel werker

Opleiding :

Crebonummer:

91370

Cohort: Examen : Codering :

…………… . (Invullen wat van toepassing is)

4 Coördineren van werkzaamheden

2014-scw-e4

Examenkandidaat Studentnummer : Naam :

Beoordeling Nr Kerntaak

Nr

Werkproces

G V O

Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

  

3

3.3 Voert coördinerende taken uit

Herkansing:  ja  nee

  

3.5 Voert beheertaken uit

Herkansing:  ja  nee

  

3.7 Werft vrijwilligers

Herkansing:  ja  nee

Examen afgerond:  ja  nee s.v.p. aankruisen wat van toepassing is: G = Goed, V = Voldoende, O = Onvoldoende

De beoordeling is vastgesteld door Naam:

Handtekening:

Functie: Instelling: Datum:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Z&W serie 2014-2 Opleiding Sociaal cultureel werker Examencode 2014-scw-e4

1

Made with