Kjøbenhavnske Efterretninger om lærde sager 1771_I