Onsdag 28. februar 2018

Lenagata 62 – 61 14 36 00 post@ljv.no – www.lena-jernvare.no Lenagata 151 – 61 14 38 50 post@bstoten.no – www.byggsenteret-toten.no

Onsdag 28. februar 2018 Nr. 9 • 17. årgang

Endelig blir det god brannsikring

29 forslag for Huntonstranda

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg

Det har strømmet inn forslag til hvordan Huntonstranda kan bli i framtida. Plansjef Lars Engelien og varaordfører Finn Olav Rolijordet (bildet) ser frem til å få kikke på alle de 29 forslagene med ideer om utvikling av Huntonstranda som er kommet fra norske og utenlandske arkitekter. Side 9 Ny fabrikk gir mange besøk

Mange vil se den nye trefiberiso- lasjons-fabrikken som er under oppføring i Skjerven skog, for prosjektet er litt utenom det van- lige. – Vi har stadig vekk besøk og befaringer. Fokuset vårt har vært å bygge grønt med et kort- reist industribygg i tre, sier fabrikkdirektør Runar Jakobsen i Hunton Fiber AS (bildet). Side 5

Ikke rom for tilfeldigheter Tro nå ikke at det er litt til- feldig hvordan

skiløyper og vegen til utflukts- mål merkes. Det kreves kursing. Vi ble med på tur da Åge Norland og Øistein Schjellerud pakket med seg drill og annet nødvendig utstyr i sekken. Midten

Foto: Ragnhild Fladsrud

ringen starte for fullt, blant annet med å installere sprinkleranlegg. Deler av pengene skal brukes på Tingbygningen på Hunn, men låven på Gjøvik gård har førsteprioritet, for det haster. – Det er for eksem- pel funnet brukte engangsgriller ved låven, opplyser driftsleder Anders Brusveen (bildet) ved Mjøsmuseet. Side 7

Er uhellet ute, vil låven på Gjøvik gård være overtent på 10 minutter. Da er det stor risiko for at brannen sprer seg til andre bygninger på det vernede områ- det. Nå har det kommet en hyggelig melding om at Mjøsmuseet får et tilskudd på 1,2 millioner kroner til brannsikring fra en stiftelse. I tillegg har kommunen satt av 2,5 millioner kroner. Dermed kan brannsik-

Foto: Ragnhild Fladsrud

S O L S K J E RM I NG V I N T E R S A L G

Gjøvikglass øker i verdi

rabatt på alle startbatterier 40%

priser e ast F

Det er en kjent sak at Gjøvik- glass fra begyn- nelsen av 1800- tallet kan ha høy verdi. Bjørn Rognstad (bil- det) erfarer nå at også nyere Gjøvikglass er ettertraktet, etter at produksjonen ble lagt ned. Side 3

Få overført dine gamle filmer og bilder til mobil, minnepenn, DVD

Gratis befaring: 900 90 100 Damvegen 11, 2827 Hunndalen ΎWĊ ĞŐĞŶƉƌŽĚƵƐĞƌƚĞ ǀĂƌĞƌ

Mjøsbil Rambekk Rambekkvegen 4 Tlf: 61 13 88 88

www.scandic.no

vik orgata 2, på Gjø tS

Foto: Odd Martin Hesjadalen

Made with FlippingBook Learn more on our blog