TapeTech Product Catalog_GER_web

TROCKE DAS TAPETECH

Spachteln

Einbe

Automatischer Taper, Eckenroller und 50-mm-Nagelfüller

50-mm-, 64-mm- oder

BXEH40TT

BX07TT, BX10TT, BX14TT,

p25

p25

Ausziehgriff

BX18TT, BX24TT, BX32TT,

178-mm- oder 254-

BX40TT, BX48TT

Premium-Finish-Spachtel

03TT, 07TT, ATX01TT

p8

AutomatischerEasyClean-Taper

16TT, 16TT90

15TTE, 17TT, 17TTE

p11

p10

Applikatorköpfe

Eckenroller

CFA-TT

40TT, 42TT

p29

p16

Eckenfinisher-Adapter

Eckenfinisher

NS02TT

40TT, 42TT, 45TT

FHTT

p29

p12

p16

Nagelfüller

Eckenfinisher

Fiberglas-StützgriffmitAdaptern

76TT, 76XLTT, 85T, 85XLTT

p30

Pumpe,SchwanenhälseundAdapter

XHTT

p29

AusziehbarerStützgriffmitAdaptern

NSA-TT, CFA-TT

48TT, 48TTX

p29

p17

Nagelfülleradapter,

EasyRoll-Eckenfinisher

Eckenfinisher-Adapter

Einspachteln von Fugenband

Finish

Griffe

Pumpen

Weitere Informationen finden Sie in unserem Lernzentrum: tapetech.com/de/learning-center/videos

6

TapeTech.com/de

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online