EU SCHOOL LJ CGP v1

EVROPSKA ŠOLA LJUBLJANA CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

E-UČILNICA

POŠTA

E-UČILNICA

POŠTA

POVEJ MI IN BOM POZABIL. POKAŽI MI IN SI BOM ZAPOMNIL. VZBUDI MI ZANIMANJE IN BOM RAZUMEL.

SPLETNA STRAN

Urniki

Malica

Šolskikoledar

Prispevkidijakov

Galerija

Knjižnica

Nadomeščanje

NAGOVOR

Spoštovani, izobrazba jenadvsepomembna tako zaposameznikovosebnostni razvojkot za razvojcelotnedružbe.Vzgoja in izobraževanjemladih jev razvojunaše strokepomembna inodgovornanaloga.Nadaljevatimoramo to,kar souspešnopočeli žeprednami.Povsem svetubomo tudivprihodnjeuporabljali izdelke iz lesa.Proizvajali jihbodo tisti,kibodo to znali, topabodo znali tisti,ki sebodo tegaučili in svoje znanje stalno izpopolnjevali. Danespotekajov svetuglobalne spremembe.Obdobjevelikih industrijskihprocesov se je izteklo,namestonjih seuveljavljajo fleksibilni sistemi,ki zahtevajo več znanja in sopovezani z računalniško tehnologijo.Naše strokovno šolstvomora slediti tem spremembam in jihupoštevati. Učitelji indrugi sodelavci šole sebomo trudili,dabomo svojimdijakom invajencemposredovaličimveč znanja,dabi jihnaučili živetiv skupnosti različnih kultur,dabi jihnaučili spoštovanja,medsebojnega razumevanja in strpnosti.Pri tem smovsekakorvednopripravljeninadialogmedučitelji,dijaki in starši, saj se zavedamo,dabomo le takoustvarilipogoje zapridobitevnovega znanja in spoznanj,potrebnih za življenje.

KDOSMO

POVEJ MI IN BOM POZABIL. POKAŽI MI IN SI BOM ZAPOMNIL. VZBUDI MI ZANIMANJE IN BOM RAZUMEL.

RavnateljicaMajdaKanop

Ecteni iumalique ipictatquaturaut landamexplab illaceperioccumquidmanamendentporibea nusanihilit, imentibus,omniaecab iunducillam,unditmodiorepudiatiaepeommoluptasquibusniscit, ullaborro tem fugiaquiandis sinpaporemcuptatem iurempor reroodet,optatiurautaditibusendae sedquamquidolest,consedisquiadolupta sperumautemvolupta tibusadolecumquemagnatiassimus quam,quiodi illab iurmavolenih illesequeoditodit,utasperchillup idebismolum, identis imini restiundis nisdoluptam, sinctoreprerspedque sinihitispligenteationnedeestiam, sam redevolum, sanias erspediostharitiorestam,conem fuga.Nonsequinonsece ribearumconsequassequiatemnisabo. Emvelesdolupidistiutpraquiquoserum ipsae.Custibeaturemqui totat.Rumexevendicit facerum restiis etetquoblacestinonsectur? Faccupta samnoneturiconsedetexet remque lic tem reritionserore icillias mineum landam,occumquisporibus,eapadivendisdolenem.

Zgodovina Stavba, v kateri je srednja lesarska šola, jebila zgrajena leta 1911, ko jebila Slovenija še del avstroogrskemonarhije. Tedaj jebila namenjenapoleg lesarjem tudigradbenikom, kovinarjem, elektrikarjem, tekstilcem, celo slikarjem in kiparjem.Zanimivo je,da je stavba stala za takratne čase neverjetnih 1.000.000 kron,mestnaobčinapa najbi tadolg odplačevala še 20 let,delno spotresnimposojilom,delno z lastnimi sredstvi.V čast takratnemu cesarju Francu Jožefu je tloris šole vobliki začetnic F I. Projektiral jo je češki arhitektA.Dvořak v secesijskem slogu, ki se kaže vopremi hodnikov in stopnišč ter v fasadi. Reliefi na fasadi kažejo usmeritev šole: figure z žago, skobljičem, kladivom, šestilom... Šola leži vmestni četrti, kjer so zbrane raziskovalne in izobraževalne ustanovepredvsem spodročja naravoslovja in tehnike:poleg šole sta fakulteti za kemijo in naravoslovje, čez cesto je filozofska fakulteta,blizu so še strojna,gradbena inmatematično-fizikalna fakulteta. Nepravdalečpa je tudi središčemesta sparlamentom in vladnopalačo.

VEČONAS

Urniki

Malica

Šolskikoledar

Prispevkidijakov

Galerija

Knjižnica

Nadomeščanje

Prispevkidijakov

Izletna Ljubljanski grad 24.11.2017

Taborpreživetja vnaravi 11.9.2017

Maturantskiples generacije2016/17 21.5.2017

Tekmovanjev matematiki 6.3.2017

EVROPSKA ŠOLA LJUBLJANA JE ZAKON!

PREBERI

PREBERI

PREBERI

PREBERI

Informacije Ecteni ium alique ipictatquatur aut landam explab illaceperioccumquidma nam endent poribea nusanihilit, imentibus,omniaecab iunducillam, unditmodiorepudiatiaepe.

Sodelovanje Ecteni ium alique ipictatquatur aut landam explab illaceperioccumquidma nam endent poribea nusanihilit, imentibus,omniaecab iunducillam, unditmodiorepudiatiaepe.

Galerije dogodkov

Razredne galerije

Športne galerije

Galerije videoposnetkov

VEČ INFORMACIJ

VEČSODELOVANJA

Šport Ecteni ium alique ipictatquatur aut landam explab illaceperioccumquidma nam endent poribea nusanihilit, imentibus,omniaecab iunducillam, unditmodiorepudiatiaepe.

Dogodki Ecteni ium alique ipictatquatur aut landam explab illaceperioccumquidma nam endent poribea nusanihilit, imentibus,omniaecab iunducillam, unditmodiorepudiatiaepe.

Knjižnica Na naših knjižnihpolicah vam je na voljo skoraj 30.000 knjig inpriročnikov, v revijskem oddelkupapreko 37 različnih strokovnih inpoljudno-znanstvenih revij.Za tiste, ki radi naredite kakšno šolskoobveznost v knjižnici, ali ki želite vmirnemokoljupočakati napouk ali naprevozdomov, jedovolj čitalniškihmest za tiho učenje in zadelo vmanjših skupinah. Naj vas spomnimo še na nekajpravil, ki jihmoramo zaradi varovanja šolske inosebne lastnine ter zagotavljanjaprijetnegadelovnegaokolja, upoštevati vprostorih knjižnice: vsakobiskovalec se jedolžanobprihodu v knjižnicoprijavitipri izposojevalnempultu s svojo dijaško izkaznicooz. študentsko izkaznico. Prinašanje hrane inpijače v knjižnico ter uporaba mobilnih telefonov nidovoljena. Računalnike lahko uporabljate samoobpredhodniprijavi in zdovoljenjemosebja. Knjižnica jeodprta vsakdanod 7. uredalje: obponedeljkih, sredah in četrtkihdo 15. ure, ob torkihdo 17. ure,obpetkihpado 14. ure.

VEČŠPORTA

VEČDOGODKOV

Knjižničarki: NatašaMahnič, LucijaZajc

OBVESTILA

ISKANJE

NOVOSTI

REVIJE

UPORABNO

KONTAKT

ODGOVORI NA VSA VPRAŠANJA

VEDNO NA VOLJO ZA NASVET ALI POGOVOR

Tajništvo: Zbornica:

Uradneure tajništva: vsakdelavnikod 10.00do 12.00

0124 11660 0124 11606 0124 11608 0124 11661

Svetovalna služba:

Fax:

Uradneure tajnika šol.mat.komisije: vsak torekod 12.05do 12.50

Tajnik šolskemat.komisije: 0124 11652 Tajništvo izobraževanjeodraslih: 0124 11620 Knjižnica: 0124 11638 Računovodstvo: 0124 11667

Uradneure tajništva izobraževanjeodraslih: vsakdelavnikod 10.00do 12.00

SVETOVALNASLUŽBA

Ecteni iumalique ipictatquaturaut landamexplab illaceperioccumquidmanamendentporibeanusanihilit, imentibus,omniaecab iunducillam, unditmodiorepudiatiaepeommoluptasquibusniscit,ullaborro tem fugiaquiandis sinpaporemcuptatem iurempor reroodet,optatiurautaditibus endae sedquamquidolest,consedisquiadolupta sperumautemvolupta tibusadolecumquemagnatiassimusquam,quiodi illab iurmavolenih illesequeoditodit,utasperchillup idebismolum, identis imini restiundisnisdoluptam, sinctoreprerspedque sinihitispligenteationnedeestiam, sam redevolum, saniaserspediostharitiorestam,conem fuga.Nonsequinonsece ribearumconsequassequiatemnisabo.Emvelesdolupidisti utpraquiquoserum ipsae.Custibeaturemqui totat.Rumexevendicit facerum restiisetetquoblacestinonsectur? Faccupta samnoneturiconsedet exet remque lic tem reritionserore icilliasmineum landam,occumquisporibus,eapadivendisdolenempligenteationnedeestiam, sam redevolum. Telefon: 0124 11608 Uradneure: vsakdelavnikod 10.00do 12.00

PIŠINAM

PRIJAVI SE NA NOVICE IN OBVESTILA

PRIJAVI SE NA NOVICE IN OBVESTILA

IME IN PRIIMEK

E-POŠTA

POŠLJI

IME IN PRIIMEK

E-POŠTA

POŠLJI

POVEŽIMOSE!

POVEŽIMOSE!

Aškerčeva cesta 1 1000 Ljubljana,Slovenija Tajništvo:+386 12411664 Direktorica:+386 12411626

Aškerčeva cesta 1 1000 Ljubljana,Slovenija Tajništvo:+386 12411664 Direktorica:+386 12411626

Faks:+386 12411665 info@evro-sola-lj.si

Faks:+386 12411665 info@evro-sola-lj.si

vhodna stran

podstran

© Šolski center Ljubljana - Evropska šola Ljubljana, 2017 |oblikovanje: dts.si | izdelava spletnih strani: kreatik.si

© Šolski center Ljubljana - Evropska šola Ljubljana, 2017 |oblikovanje: dts.si | izdelava spletnih strani: kreatik.si

26

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker