periode 7 drukkerij 2016

ME gerelateerde KPI's van pers 20 per periode.

uren

uren

6. Productietijd werklijk versus norm P20

1. Urenafbouw managemantverlies Pers 20

600

800

500

700

518

513

600

400

445

423

500

387

377

300

400

283

300

200

200

100

100

0

0

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Bewerkingstijd

Ombouw/Instellen/Wissel

stilstandsverliezen excl. omb.

Managementverliezen

Productietijd

productietijd norm

Wentl.

Uren

uren

7. Snelheid W/N uren en breuken W/N P20

2. Stilstandverliezen productie incl. ombouwen pers 20

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

60

250

50

200

40

150

30

30

29

100

25

20

50

15

10

13

12

0 5.000

12 14 12 9 13 11 13

0

4

0

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Productieverstoringen

Cilindercorrectie

Papierbreuk

Ombouw/Instellen/Wissel

Nettooutput p/u

Nettooutput norm

Papierbreuk

Papierbreuk norm

uren

3. storingen groter dan 3 uur en preventiefonderhoud 1e & 2e lijns P20

250.000 exempl.

Uren

8. Stilstandsverlies W/N en teveel gedrukt P20

250

100 120 140 160 180 200

200.000

200

150.000

150

100.000

189

100

0 20 40 60 80

50.000

50.182

50

17

14

42.430

0

32.123

31.391

21.469

19.216

28

20

14

-7.397

14

0

-50.000

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

Stilstandsverliezen

Stilstandsverlies norm

Teveel gedrukt

storingen > 3 uur

onderhoud preventie1e& 2e lijns

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 uren

Wentl.

%

4. Aanloopwentelingen W/N en Inschietpercentage P20

9. Verminderde snelheid W/N en inschiet W/N P20

250.000

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%

6,0%

5,0%

200.000

4,0%

150.000

3,0%

100.000

45

43

2,0%

38

37

35

50.000

1,0%

24

21

0,0%

0

1

2

3 4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7

Aanloopwentelingen

norm aanloopwentelingen

Inschiet werkelijk

Inschiet norm

Verminderdesnelheid

Norm verminderdesnelheid

Inschiet percentageP20

Streven inschiet %

uren

10. Ombouwen W/N P20

5. Verbruikte rollen en breukpercentage P20

100 120 140 160 180 200

0 100 200 300 400 500 600 700 800

10% 12% 14% 16% 18% 20%

0% 2% 4% 6% 8%

0 20 40 60 80

7,0%

6,9%

6,7%

1,3%

5,3%

4,4%

3,8%

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

Verbuikte rollen

Percentagebreuk

Ombouw/Instellen/Wissel

ombouwen norm

KPI'S pers 20

Made with