Excel

36

Excel in de financiële praktijk

Afb. 37 Dialoogvenster Groeperen 3 Je kunt aangeven hoe groot het interval moet worden ( Op ) en waar het interval moet beginnen en waar eindigen. 4 Een interval van 10 lijkt in orde. Klik op de knop OK . Je ziet nu een veel duidelijker draaitabel. – Verander om de leesbaarheid te verder vergroten de Rapportindeling in Overzichtsweergave en verander eventueel de Draaitabelstijl . – Vergeet het rapportfilter niet om maar één brandstofsoort te zien. Als je dit af hebt, mag je tevreden naar het resultaat kijken (afb. 38).

Afb. 38 VerleaseMeNiet – groeperen, filteren en opmaak

Made with