כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - ינואר 2017 - גיליון 235