VIJF TIPS OM JE STUDIE EEN SUCCES TE MAKEN

VIJF TIPS OM JE STUDIE EEN SUCCES TE MAKEN

2. Succesvol samenwerken aan een project Ontdek elkaars ervaring en vaardigheden en maak er gebruik van. Laat iedereen zelf een taak kiezen. Als meerdere mensen dezelfde taak willen, kan er gerouleerd worden. Iedereen is verantwoordelijk voor het proces, maar er zijn enkele vaste taken nodig om dat goed te laten verlopen. - De voorzitter maakt de agenda voor vergaderingen, leidt deze en zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt. - De tijdbewaker zorgt ervoor dat werkzaamheden in uren worden omgezet en bekijkt of dit realistisch is. - De notulist zet op papier welke afspraken er zijn gemaakt en wie welke taken gaan uitvoeren. - De projectmanager controleert tussen de bijeenkomsten door of iedereen op de afgesproken manier aan zijn taak werkt. Je begint met het activeren van je brein door je voor te bereiden op het college. Je kunt het materiaal alvast globaal lezen. Je activeert je brein door te onderzoeken wat je al over het onderwerp weet en wat je in het college kunt verwachten. Je zult het verhaal van de docent daardoor sneller begrijpen. Tijdens het college krijg je de feitelijke informatie. De docent geeft meestal na elk nieuw begrip of onderwerp een voorbeeld. Schrijf die voorbeelden op: hiermee kun je de begrippen beter onthouden. Aan het eind van het college geeft de docent een korte samenvatting. Als je deze samenvatting opschrijft, dan weet je wat volgens hem de belangrijkste punten zijn. 1. Hoe maak je een hoorcollege nuttig? De meeste mensen kunnen niet langer dan twintig minuten geconcentreerd luisteren. Toch duren hoorcolleges vaak twee of drie uur. Hoe kun je ervoor zorgen dat je zo veel mogelijk informatie opneemt tijdens een college? Het antwoord is: door actief te leren ! 3. Essay of paper, betoog of beschouwing? In het hbo wordt veel aandacht besteed aan meningsvorming. Wat is jouw mening? Hoe zie jij een ontwikkeling? Heb je ideeën voor een verbetering? Je docent zal je vragen je ideeën gestructureerd op papier te zetten. Maar docenten zijn soms wat vaag over welk soort tekst ze van je verwachten. Een opdracht wordt vaak een essay of een paper genoemd, maar dat kan zowel een betoog als een beschouwing zijn. Vraag dus wat de docent precies van je verwacht. Wat is het verschil tussen een betoog en een beschouwing? Het doel van een betoog is de lezer overtuigen van jouw mening. Die mening is je standpunt en je gebruikt argumenten om de lezer ervan te overtuigen dat dit een goed standpunt is. Het doel van een beschouwing is een vraag stellen waarop je zelf geen antwoord hebt. Je bekijkt een vraag of een thema van verschillende kanten. Je hoeft de lezer niet te overtuigen, maar je maakt wel gebruik van argumenten waarmee je de lezer verschillende mogelijkheden laat zien. Het is een soort zoektocht naar antwoorden.

Made with