591738518

UNDERSØGELSE

AF KØBENHAVNSKE BØRNERIGE FAMILIERS FORHOLD

MED SÆRLIGT HENBLIK PAA DERES BOLIGFORHOLD

FORETAGET AF ET AF DET SOCIALPOLITISKE UDVALG UNDER ARREJDS- OG SOCIALMINISTERIET NEDSAT SAGKYNDIG UDVALG

J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1946

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online