Een nieuwe kijk op gezondheid in Valkenburg aan de Geul

Dit rapport is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning van de GGD Zuid Limburg. De GGD Zuid Limburg werkt hierbij samen met het RIVM.

De regionale VTV bestaat uit de volgende onderdelen:

Regionaal rapport ‘Een nieuwe kijk op gezondheid in Zuid-Limburg Regionaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014.’ Samenvatting regionaal rapport ‘Gezond meedoen’, een samenvatting van de belangrijkste punten uit het Regionaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Gemeentelijke rapporten en samenvattingen 18 gemeentelijke rapporten en samenvattingen met de belangrijkste kernboodschappen en aanknopingspunten voor lokaal beleid: Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal. Regionaal kompas Op de website www.regionaalkompas.nl/zuid-limburg kan men terecht voor een inhoudelijke verdieping op een selectie van gezondheidsthema’s. De GGD Zuid Limburg streeft ernaar de regionale VTV meer dynamisch en actueel te maken en in te spelen op behoeften vanuit de regio en de gemeenten. De komende periode wil de GGD dat vormgeven via het Regionaal kompas en door middel van themarapportages over specifieke onderwerpen. Het rapport, de samenvatting, de rapporten van de andere Zuid-Limburgse gemeenten en het regionale rapport zijn te downloaden via www.ggdzl.nl/gemeenten . Tevens vindt u hier een link naar de andere rapporten van de GGD. ‘Een nieuwe kijk op gezondheid in…’ en ‘Gezond meedoen in…’:

4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker