2014-VZ-IG3-ZON-ee2

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn

(kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

Opleiding Verzorgende-IG niveau 3

Crebonummer

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Cohort

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Exameneenheid 2 Begeleiden bij wonen en activiteiten

(2014-vz-ig3-ee2)

 Werkproces 1.6 Begeleidt een groep zorgvragers (met uitzondering van de Thuiszorg)

Onderdeel van Kerntaak 1

 Werkproces 1.7 Ondersteunt bij wonen en huishouden Onderdeel van Kerntaak 1  Werkproces 1.9 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties Onderdeel van Kerntaak 1

Examenkandidaat

Studentnummer:

Naam:

Beoordeling

Beoordeling werkproces 1.6

Herkansing werkproces 1.6

Beoordeling werkproces 1.7

Herkansing werkproces 1.7

Beoordeling werkproces 1.9

onvoldoende

Herkansing werkproces 1.9

Examen afgerond

ja nee

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

Consortium beroepsonderwijs

Z&W serie 2014-2

Opleiding: Verzorgende niveau 3

codering: (2014-vz-ig3-ee2)

1

Made with