K0189 Inkijkexemplaar examen Corporate Design

Niveau: 4

Cohort:

Studentnummer:

Examenkandidaat:

Keuzedeel

Formuleert de merkpositionering en merkpersoonlijkheid

Opdracht

Op basis van de conclusies uit het onderzoek dat je hebt gedaan creëer je een merkpersoonlijkheid. Verder formuleer je de merkbelofte (propositie) en bepaal je de positionering van het merk. Deze drie onderdelen leg je helder en bondig schriftelijk vast. In het document onderbouw je ook je gemaakte keuzes.

Resultaat

Een heldere omschrijving van de merkpositionering en -persoonlijkheid, die als basis kan dienen voor het creëren van een visuele identiteit.

Beoordelings- vorm

Productbeoordeling

● ●

Presentatie

Bewijsstukken

● Volledig ingevuld en ondertekend beoordelingsformulier (Examinator)

kijkexemplaar

pag 14 van 58

paraaf

Examen niveau 4

Made with FlippingBook - Online magazine maker