Onsdag 04. november 2015

Nå er det tid for understellsbehandling!

Piggfrie vinterdekk 205/55R16 fra

749,-

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233

Toten Dekksenter AS Krabyskogen Ind. omr. , 2850 Lena Tlf. 61 16 23 10 • toten-dekksenter.no

www.poleringskongen.no

– etablert 1928

Onsdag 4. november 2015 Nr. 40 • 88. årgang

Bråstopp etter funn i bakken

Tatt etter farlig tur

Bilen vinglet over hele vegba- nen. Flere ganger var det nær ved å bli en frontkollisjon på turen fra Gjøvik. Til slutt kjør- te bilen av vegen ved Skreia, og sjåføren ble pågrepet av politiet (bildet). Det er mistan- ke om ruskjøring. Side 4

Foto: Jon Olav Andersen

Mjøsa sett fra to sider

Foto: Jon Olav Andersen Foto: Mina B. Sveen

I dag skiller Mjøsa bygdene på hver side fra hverandre. For en generasjon siden var det stikk motsatt. Siv Bente Grongstad og Arne Julsrud Berg ved Mjøs- museet (bildet) kan snart vise fram ei årbok som omhandler Mjøsa sett fra begge sider, mye basert på ny viten. Midten

Reparerte brua selv

Foto: Mina B.Sveen

Vestre Toten kommune bygger ut vann- og avløpsnettet på Ihle. 19. oktober ble det imidlertid bråstopp utenfor Sangnes handel. Der luktet det bensin, og lukten viste seg å komme fra det som ser ut til å være et gammelt pumpeanlegg. Nå må det skiftes ut masser. Hvem som må betale er ikke avgjort, men det er i 15-årige potetbønder

utgangspunktet tiltakshaver som kan bli sittende med regningen. I dette tilfellet er det Vestre Toten kommune. Vegar Jønsson i kommunen (bildet) synes det er beklagelig at Sangnes handel må greie seg med svært små parkeringsare- aler for øyeblikket. Side 8

Vi utfører: ✔ ✔ ! ✔ " ✔ "! # ✔ # $! Vi leier ut: ✔

Røisdalen bru (bildet) hadde fått dødsdommen av eksper- tene. Østre Toten kommune ville se om det var mulig å reparere, i stedet for å rive. Det gikk, og dermed ble det en stor innsparing. Side 9

"! # % !& ## !% !&

✔ ✔ ✔

!& $$

På torget på Lena selger Alexander Bergheim og Jon Magnus Smestad (bildet) egendyrkede poteter – Det blir ikke

siste gangen vi står her på torget, forsikrer 15- åringene.

$

Lena

Siste side

Tlf. 61 16 17 77

Foto: Torbjørn Aurvåg

UFORSKAMMET LUKSURIØS NORGESLANSERING 11. NOVEMBER.

www.toppauto.no

Made with