NewsLetter Q3 2017

Newsletter 3. kvartal 2017

MARKEDSUPDATE 3. KVARTAL 2017

Investeringsejendomsmarkedet – med den perfekte storm i ryggen

Af Peter Winther, partner og administrerende direktør, Sadolin & Albæk

På ejendomsmarkedet registrerer vi i øjeblikket medvind på alle områder. Økonomien og beskæftigelsen vokser pænt. Derfor falder tomgangen for erhvervslokaler, og lejepriserne udvikler sig svagt positivt. På boligmarkedet stiger lejepriserne også ganske pænt. Samtidig vedbliver renten at være historisk lav. Centralbankerne har globalt pumpet enorme mængder af likviditet ud, og alle disse mange penge søger investeringsmuligheder, som bevarer værdien og måske endog giver et vist afkast. Bedre rammebetingelser for ejendomsinvesteringer kan man dårligt forestille sig; Det er den perfekte storm, blot med modsat fortegn, og at den finansielle sektor fortsat ikke har givet los i kreditgivningen er faktisk den eneste faktor, som forhindrer ejendomspriserne i fuldstændig at eksplodere.

Begrebet ”den perfekte storm” anvendes ofte til at beskrive en hændelse, hvor en sjælden kombination af omstændigheder forværrer en situation drastisk.

Uden bankkrise, ingen ejendomskrise Når det så er sagt, så er det vores vurdering, at medvinden sandsynligvis vil løje af på et tidspunkt. Inden for de næste 12, 24 eller 36 måneder vil markedet vende og ejendomspriserne vil komme under pres. Årsagen kan være en uhensigtsmæssig rentestigning til et niveau, som ikke i tilstrækkelig grad retfærdiggøres af underliggende økonomisk vækst og inflationære tendenser. Det kan være på grund af et fald i væksten og beskæftigelsen. Det

2 Produceret af Sadolin & Albæk. Indholdet må reproduceres og citeres ved kildeangivelse. Kontakt: Mette Lundorf, Kommunikations- og HR-chef 22 13 42 80 mlu@sadolin-albaek.dk

Made with FlippingBook Online newsletter