2014-vz-ig3-e3

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn (kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

Verzorgende - IG

Opleiding :

Crebonummer:

95530

Cohort: Examen : Codering :

…………… . (Invullen wat van toepassing is)

3 Begeleiden bij het sociaal functioneren

2014-vz-ig3-e3

Examenkandidaat Studentnummer : Naam :

Beoordeling Nr Kerntaak

Nr

Werkproces

G V O

Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier

  

1

1.5 Begeleidt een zorgvrager

Herkansing:  ja  nee

Begeleidt een groep zorgvragers (Dit werkproces wordt niet geëxamineerd in de branche Thuiszorg)

  

1.6

Herkansing:  ja  nee 1.7 Ondersteunt bij wonen en huishouden

  

Herkansing:  ja  nee

Examen afgerond:  ja  nee s.v.p. aankruisen wat van toepassing is: G = Goed, V = Voldoende, O = Onvoldoende

De beoordeling is vastgesteld door Naam:

Handtekening:

Functie: Instelling: Datum:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Z&W serie 2014-2

Opleiding Verzorgende - IG Examencode 2014-vz-ig3-e3

1

Made with