כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה -יולי 2015 - גיליון 217