Onsdag 03. oktober 2018

Alt i lås og glass!

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 3. oktober 2018 Nr. 35 • 17. årgang Kan ikke ivareta alle legeoppgavene

Godkjenner nytt senter

Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Torbjørn Aurvåg

Gjøvik kommune satser stort på et klima- og miljøvennlig passiv hus i tre til det nye omsorgsente- ret på Biri. Leif Steinstad (79) og Aud Nordgaard Nyhus (89) har vurdert planene for lokalavisa, og setter godkjent-stempel, men er mer opptatt av andre ting enn at det bygges i tre. Side 7

Lite edruelig papirarbeid

Ikke alle som har bevilling for skjenking av alkohol er like flin- ke med papirarbeidet. Quality Hotel Strand Gjøvik (bildet) har eksempelvis tre bevillinger. Alle tre er blant de åtte skjenkeste- dene som har fått prikker for sen levering av omsetningsoppgaven. Byens skjenkesteder er flinkere til å sørge for at skjenkereglene overholdes i praksis. Side 4

Foto: Torbjørn Aurvåg

Arbeidsbyrden og intensiteten i arbeidshverdagen har blitt for stor for legene ved Sørbyen legegrup- pe. De har bedt kommunen om strakstiltak. Lege og daglig leder Lene Dæhlen (bildet) må nedpriori- tere attestasjoner og erklæringer, møtevirksomhet og sykebesøk til hjemmeboende personer. – Vi er ikke lenger i stand til å ivareta alle oppgavene som følger med fastlegerollen. Påtrykket i hverdagen er blitt for stort. Vi makter ikke sjonglere alle oppga- ver tilfredsstillende innenfor rimelig arbeidstid, fast- slår hun. Side 5

Tidsreise til tippoldemor Nylig har 330 tredjeklassinger vært på en reise tilbake til tip-

Vi har fått nytt navn og ny logo: Vårt nye navn er Minel Sentrum Installasjon.

poldemors tid på Eiktunet. Satsninga på skoleopplegg er viktig for Mjøsmuseet. Buket Omar Mustafa, Solveig Dögg Haraldsdottir og Thea Søttar Klevstadberget fikk møte en litt annen skolehverdag med tavle og griffel. Midten

Fortsatt din elektriker.

tlf. 61 13 86 80 www.minel.no

Foto: Ragnhild Fladsrud

gir ALLE SENGESETT Høie

BESTILL VÅR HUSKATALOG

AkkuratnåhosBiliaGjøvik Gode tilbudpå vinter-/sommerdekk

÷20% 0

* )%)

! )

! & ! & )

+

!

,

-

.

!

/ )

&

Trieste

! "#" $ %& '

()

# (

.no Tlf: 47 80 17 00 boligpartner

Made with FlippingBook - Online catalogs