Onsdag 03. oktober 2018

6113 03 00 post@gjoviks-blad.no

Det finnes noe som hjelper mot ensomhet, det er vennskap. Det trenger gjennom alle murer og når fram til det mest ensomme hjerte, bare det åpner seg. Reinhold Schneider

Ring oss!

www.gjoviksblad.no

Lager ny møteplass for å motvirke ensomhet

Etter et tips fra Astri Sønåsen ønsker Gjøvik Frivilligsentral å starte opp en møteplass for ensomme mennesker, som det finnes langt flere av enn vi er klar over. Ensomhet er et stort og voksende problem i vår tid. Dette ønsker de å ta tak i og gjøre noe med gjennom aktiviteten «Ikke alene». – Dette er et område som ikke er dekket i Gjøvik. Gjennom andre har jeg fått høre at det fin- nes veldig mange som føler seg ensomme i Gjøvik. Jeg har selv opplevd det, og vet hvordan det kan være. Derfor tok jeg kontakt med Frivilligsentralen for å høre om vi sammen kan gjøre noe for å få folk ut av ensomheten. Dette er noe som forekommer i alle samfunnslag, enten du er rik eller fattig. Samtidig vil jeg understre- ke at en ikke behøver å føle seg ensom om en er enslig. Ensomhet er nok mer en person- lighetssak, sier Astri Sønåsen. Virksomhetsleder Solveig Rønningen i Gjøvik Frivilligsentral er glad for initiati- vet og vil gjerne bidra. – Etter litt møtevirksomhet har Odd Martin Hesjadalen * oddmartin@gjoviks-blad.no

Solveig Rønningen, t.v., i Gjøvik Frivilligsentral og initiativtaker Astri Sønåsen håper mange som føler seg ensomme kom- mer til frivillig- sentralen 11. oktober. Dette kan være vegen ut av

ensomheten, mener de to.

vi nå kommet fram til et tilbud som kan starte ganske umiddel- bart. 11. oktober er oppstartsdato og vi satser på samlinger her de tre siste torsdagene i hver måned, sier Rønningen. Kjenner du noen? Begge kommer med en oppfor- dring til folk som kjenner noen

som er ensomme. – Ta kontakt og fortell om til- budet. Kan du, så bli gjerne med på de første møtene til vedkom- mende føler seg trygg og har blitt kjent med andre i samme situa- sjon, oppfordrer de. De som trenger skyss for å komme hit, kan kontakte frivil- ligsentralen slik at de kan ordne kjøring med bil. Mange ensomme har nok ikke alltid så lett for å komme seg ut for å møte andre. – Men her får de møte andre mennesker som er i samme situa-

sjon. Da kan det være greit å kunne snakke med noen og dele tanker omkring temaet. Kanskje vennskap kan komme ut av et slikt møte også. Det hadde vært hyggelig, mener Rønningen. Begge har også tanker om at man etter hvert kan få til aktivite- ter, kanskje felles turer eller bare det å spille spill sammen, som skaper sosialt fellesskap. Ingen vanlig kafé Astri Sønåsen har fått med seg en frivillig til, men ønsker å få med en til på rundt 25 år, siden det

er mange yngre som kan føle seg ensomme, ikke bare godt voksne. – Vi ønsker ikke at dette skal bli noen vanlig kafé. Men vi serverer gjerne kaffe eller te, men oppfordrer de som kommer til å ta med noe til kaffen selv. Ellers vil vi prøve å gjøre tilbu- det kjent gjennom informasjon på TV-skjermene som henger på veggen i de fleste venterom på legesentra, oppslag på bibliote- ket og på frivilligsentralens Facebook-side. Det er viktig at ensomme blir kjent med andre i samme situasjon, sier Astri Sønåsen.

Trondhjemsveien 8, 5. etg. - Tlf. 61 13 08 25. Vi er et tannhelseteam med bred erfaring og kan tilby alt innen tannhelse, implantatbehandling og kirurgi. Vi tilbyr behandling under lystgass for de med tannlegeskrekk. Time på kveld og lørdag etter avtale. www.mjostannlegene.no Ditt smil – vårt ansvar!

BILSTEREO OG BILDELER

Sommerrovegen 3, 2816 Gjøvik

NY TOPPMODELL! ENERGIKLASSE A+++

Utskifting av oljekjele! 50 års erfaring med varme !"# $% $ & %

Det ypperste innen Japansk ingeniørkunst!

Husk EU-kontrollen

• 3100W ved -25°C • Testet til -35°C i uavhengig lab. • 4 unike farger 23.900,-

ÅRETS NYHET

NAF Senter Gjøvik 23 21 31 00 / naf.no

Rentefri avbetaling 24 mnd. 996,- pr mnd.

Ring for gratis befaring og tilbud på utskifting!

Thomasdalen 2 - 2818 Gjøvik - tlf. 61 13 35 55 - www.gvs.no

Made with FlippingBook - Online catalogs