Factsheet gemeente Urk 2012

Urk

In deze factsheet worden gewicht en psychosociale problemen van de jeugd (4-19 jaar) op Urk beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens die de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland in de periode 2008 tot en met 2012 verzameld heeft tijdens preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO’s) in het reguliere onderwijs. Resultaten in het Speciaal onderwijs (SO) zijn hierin niet meegenomen. De onderzoeken bij kinderen in het SO vinden op een andere leeftijd plaats dan bij kinderen in het reguliere onderwijs. Hierdoor vallen deze resultaten buiten de beschreven leeftijdscohorten.

In 2012 zijn op Urk in totaal 1.155 kinderen uitgenodigd. Dit zijn 449 kinderen voor een PGO in groep 2, 240 in groep 7 en 466 in klas 2 in het voortgezet onderwijs (VO).

Drie keer zoveel overgewicht in klas 2 VO als in groep 2 Van de kinderen in groep 7 heeft 12% op Urk overgewicht. Opvallend is het hoge percentage ondergewicht in groep 2. Tevens valt op dat overgewicht in klas 2 VO hoger is dan het gemiddelde op Urk.

Gewicht Urk 2012

Groep 2 Groep 7 Klas 2 VO Totaal Totaal Urk Flevoland

Jeugdgezondheid 2012

(Ernstig) ondergewicht 17%^ 12% 8%^ 12% 10% Normaal gewicht 78% 72% 76% 76% 76% Overgewicht 3%* 12% 14% 10% 12% Ernstig overgewicht 2% 3% 13% 2% 3%

^ = Significant verschil tussen groep 2 en klas 2 (p<0.05) * = Significant verschillend van andere groepen

Door afronding kan het voorkomen dat percentages niet op 100% uitkomen.

Made with