Onsdag 19. oktober 2016

VARMEPUMPER

KONTAKT FOR TILBUD! www.bekkvangservice.no

Gjøvik 61 17 61 11

– etablert 1928

Onsdag 19. oktober 2016 Nr. 37 • 89. årgang

Høydramatisk lørdag på hytta

Fiskedød i Lenaelva

Foto: Jon Olav Andersen

Utslippet av forurensning i Lenaelva, som ble oppdaget i august, er fortsatt ikke stoppet. I forrige uke ble det funnet død fisk på elvebredden, rett ved utslippsstedet på Krabyskogen. Bedriften som er ansvarlig for utslippet kan bli nødt til å stanse driften i lang tid. Side 7 460 millioner for ny veg Østre Toten kommune har ikke glemt den gamle drømmen om å flytte fv 33 til Krabyskogen. Det bekrefter ordfører Guri Bråthen, kommunalsjef Bjørn Bollum og kommunestyrerepre- sentant Tom Svellet (bildet). Strekningen mellom Bilitt og Skreia er ulykkesbelastet, men ny veg koster 460 millioner. Side 4 Klart for lek i Lenaparken

Foto: Mina B. Sveen Foto: Ragnhild Fladsrud

Stasjonsområdet på Lena er i ferd med å ta form og en ting er også helt ferdig. Nå er det fritt fram for å leke seg i den nye, fine lekeparken. Anleggsgartner Roger Smikkerud og bas Amund Holmstad våget seg en tur opp i høyden. Side 2

Foto: Jon Olav Andersen

var han omgitt av bøtter og kanner med vann. Det var tappet til annet bruk, nå ble det vann til brann- slukking. Jacobsen fikk slukket brannen og reddet hytta før brannvesenet kom fram. Side 8-9

Det skulle være en rolig lørdag med vinterforbere- delser på hytta på Totenåsen. For Frode Jacobsen (bildet) og familien ble det noe helt annet. Da han tilfeldigvis gikk inn, oppdaget han at det var full brann i veggen og taket rundt peisen. Utrolig nok

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

OBS! På grunn av strømutkobling vil vi ikke være tilgjengelig på fast- telefon torsdag 20. oktober etter kl. 15.00. Vi kan nås via våre mobiltelefoner.

Stort utvalg i lamper ! ÷20%

Alle ord. varer SKO OG KLÆR ÷ 30%

Supertilbud 189; 3 liter

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Raufoss 61 19 17 59

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Made with