Onsdag 19. oktober 2016

gjennomført flyttingen på vinterdagen. Kanskje tar de ei uke eller to i syden før de etablerer seg på loftet for vinteren? Vi tar selvsagt ingen sjanser, så vi har som vanlig rigget opp mekaniske feller. Godt uttenkte feller med små sjokoladebiter som åte. All erfaring tilsier at disse virker, uten batteridrift. Bare spør de etterlatte etter musefamiliene som har prøvd å flytte inn på loftet vårt tidligere.

loftet, der vi ved disse tider pleier å få besøk av frosne mus som gjerne vil over- vintre innendørs. Nå har skremmedingsen stått tilkoblet en stund, uten at vi egentlig vet om den virker. Vi foretok en husundersøkelse på loftet, uten å finne noen pelskledde skapninger. Så kanskje virker den, slik ekspeditøren i butikken mente den skulle gjøre. Eventuelt så har ikke Mikke Mus og vennene hans

Har du rotter i et rom i kjelleren? Mus på loftet? Nå har elektronikken tatt over, så det burde ikke være nødvendig. Vi var innom en dertil egnet forretning her forleden, og kom ut igjen med noe vi ikke visste at vi trengte. En dings. En slik en som skremmer både mus, rotter og smånisser bort. Det skulle bare være å plugge inn denne ding- sen i stikkontakten. Selvsagt måtte vi kjøpe med en slik skremmer og plassere den på

Onsdag 19. oktober 2016

• Siden sist

Feiret restaureringen av Heksumovnen

Mer enn 115 timers dug- nadsarbeid ligger bak res- taureringen av Heksum- ovnen, som står som et monument over den omfattende kalkbren- ningsdriften på Bøverbru før i tida. Lørdag ble de som gjorde jobben hedret, og historien om kalksteinsovnen fortalt. – Det finnes spor etter 14 kalk- steinsovner i distriktet. Men det finnes sikkert flere. Mange garder hadde sine egne ovner, forteller Kåre Eng, pensjonisten som har vært primus motor bak dugnadsar- beidet. Nå er ikke ovnen gjort brukbar igjen, så kalkbrenning kan de ikke drive med. Men konstruk- sjonen er reddet, så ikke flere stei- ner faller ned, samt at taket er nytt og solid. – Den ble siste gang benyttet i 1962. Siden har den stått og for- falt, sier Eng. En annen pådriver har vært Kristin Ringerud i Bøverbru Vel. Hun har skaffet penger til arbeidet fra flere bidragsytere. En annen som også ble takket under arrangementet i Håkons- hallen, var Kjell Borglund i Betonmast. Uten hans hjelp hadde Odd Martin Hesjadalen oddmartin@totens-blad.no

Noen av de som var med bort til kalkovnen lytter til Kjell Borglund fortelle om arbeidet med restaureringen.

nok de store steinblokkene og det tunge taket ikke kommet på plass. Glemmes skal heller ikke Mjøsmuseets Trond Raddum som var uvurderlig med sin fagkunn- skap. Leste om det i geografiboka Etter en sammenkomst på Håkonshallen, ble det å rusle bort til kalkovnen, som ligger i skogen omlag 200 meter fra Håkonshallen. Kjell Borglund, som har bodd på Bøverbru i alle år, kunne fortelle at han aldri hadde sett ovnen før de begynte med restaureringsarbeidet i 2013. Så bortgjemt lå den. Nå er det sti fram til kulturskatten. Kåre Eng fortalte at det i geo- grafiboka på skolen sto at «det ryker fra kalkbrenneriene på vest- sida av Mjøsa». – Så det må ha vært mange av

dem. Ikke minst var Bøverbru- området en sterk bidragsyter til denne røyken, sier han. Brukt til mye Grunnlaget for den omfattende virksomheten, ligger i grunnfjellet. Området øst for Hunnselva er rikt på kalkstein. Så det var dette som gjorde at man begynte å utvinne denne ressursen. To av de største bedriftene var Bøverbru kalkverk og Hole kalkverk. Brenningen har foregått langt tilbake i tid. I en rap- port fra 1790, skrevet av amtmann Sommerfeldt, står det at «det bren- nes meget kalk i området». Kalken man utvant ble mye brukt til å lage mørtel til muring, og til å kalke jordene med for å minske surhetsgraden i jorda. Cellulosefabrikkene brukte også kalk til bleking av papir. Også pro- dusentene av bygningsblokker somYtong og Siporex brukte kalk. Så bruksområdene var mange. Omfattende arbeid – Høsten 2013 ble først den støpte platen på toppen fjernet, da den var i ferd med å rase ned. Arbeidet med å sette opp stillas rundt ovnen

Tre som fortjener ros og takk for vel utført arbeid. Fra venstre; Kåre Eng, Kristin Ringerud og Kjell Borglund foran den nyrestau- rerte kalkovnen på Bøverbru.

ble gjort høsten 2015 og arbeidet fullført 11. oktober i år. De øverste teglsteinlagene i muren måtte tas ned og skiftes ut. Stein fra samme tidsepoke ble kjøpt fra et fjøs på Eina og supp- lert med eksisterende stein av samme type. Den innvendige mantelen ble sikret og stabilisert. Så ble det laget en takløsning som sikrer mot fuktighet inn i ovnen,

kunne Kjell Borglund fortelle de mange som var med på befaringen ved kalkovnen.

www.rentawreck.no Tips til lag og foreninger! Lei en minibuss fra oss! 9-seter koster fra 995,- per døgn 17-setere koster fra 1295,- per døgn

Ringveien 3, 2815 Gjøvik • Ring 97 18 00 66

Vi behandler smertetilstander/skader i muskel og skjelettsystemet . Et tverrfaglig behandlingstilbud til ALLE. Kontaktinformasjon: • Fysioterapeut John Eyolf Solhaug, tlf 997 11 434. • Fysioterapeut Terje Løkken, tlf 950 67 806. • Kiropraktor Matthew Hayfield, tlf 482 07 446. Kort ventetid • Ringveien 26, Gjøvik • gjovikidrettsmedisin.no

Ta EU-kontroll hos en nøytral aktør!

Trondhjemsveien 8, 5. etg. - Tlf. 61 13 08 25. Vi er et tannhelseteam med bred erfaring og kan tilby alt innen tannhelse, implantatbehandling og kirurgi. Vi tilbyr behandling under lystgass for de med tannlegeskrekk. Time på kveld og lørdag etter avtale. www.mjostannlegene.no Ditt smil – vårt ansvar!

NAF Senteret Gjøvik Tlf. 08 505 – naf.no

Made with