המחשת חלונות POPUP, הטמעת קישורים, הטמעת וידאו בחוברת דיגיטלית