אוהבים את מעלות תרשיחא-מנשר לציבור הדתי

בס"ד

רק על מה שטוב לכולנו

חתימת חומש דברים, חג הסוכות וחומש בראשית אנו נמצאים בתקופה נפלאה, תקופה בה אנו יוצאים עם כוחות חדשים ומחודשים לשנת יצירה חדשה, שנה חדשה בה אנו ממשיכים לבנות ולהיבנות תוך קידוש שם שמים ברבים. נדמה כי המכנה המשותף של הפרשות האחרונות אותן קראנו בתורה יחד עם חג הסוכות ותחילת חומש בראשית, הוא הדרך בה התורה מחנכת אותנו מחד להכרת הטוב- משה שב ועוסק בכך לכל אורך חומש דברים, אנו חשים בכך כשאנו יוצאים מביתנו לסוכה, ואנחנו נתקלים בכך בקוראנו בחומש בראשית ובלומדנו את הדרך בה ה' מכוון את העולם כך שהכל יוביל להתחזקות עם ישראל בארץ ישראל. בכל זאת עולה השאלה, מדוע חשוב שנחזור ונקרא בפרשות אלו מידי שנה? מדוע חשוב שניתקל שוב ושוב בחסדי ה' עמנו? ומדוע חשוב שמשה יספר זאת לדור שהנה עומד להיכנס לארץ? המדרש בדרכו המעניינת עונה על שאלה זו בסיפור יפהפה: באחת המדינות הטיל המלך מס של חמישים אחוזים על כל תוצר חקלאי. הוא שמע על איכר שלא משלם וקרא לו לבירור. שאל אותו המלך, אם היה לך שדה חיטה, מה היית עושה, ענה החקלאי, הייתי מעביר חצי מהיצור למלך. ומה היית עושה אם היה לך עדר פרות שאל המלך? הייתי מעביר חצי מהחלב והבשר למלך. ומה אתה עושה עם הביצים מהתרנגולות שלך? שאל המלך. מוכר אותן ובכסף קונה לי אוכל, ענה האיכר. לא מבין אותך, אמר המלך, מהחיטה והחלב היית מעביר חצי, אז למה מהביצים לא? תבין, ענה האיכר, ממה שאין לי קל לי להבטיח... ר העולה מחג זה. ֶ ס ֶ נדמה, כי החיבור בין חומש דברים וחג הסוכות, מדגיש את המ 'ושמחת בחגיך' מצווה מיוחדת לחג זה 'חג האסיף', חג המשלב שמחה על התוצרת החקלאית לה זוכה החקלאי בתקופה זו, עם השמחה וההודאה על הניסים שנעשו לבני ישראל 'בהושיבי אותם בסוכות'. אומרים לנו חז"ל, שהאדם בטבעו החשדן, לא יאמין להבטחות, אלא כאשר הוא יודע שהמבטיח מסוגל לפרוע את שיבטיח. בני ישראל, ובפרט אלה המקיימים מצוות שלא מאהבה טבעית, אלא עדיין נמצאים במקום של קיום מצוות מיראה או מהשכר המובטח למקיים המצוות, חייבים לדעת כי ה' יתברך שמבטיח כבר פרע בעבר את הבטחותיו ובעז"ה יפרע לטובה את הבטחותיו גם בעתיד. תקופה זו בה אנו נמצאים, תקופת הבחירות, מפגישה אותנו עם מחשבות דומות. אנו נתקלים כל הזמן בהבטחות, והשאלה הנשאלת היא האם נכון להאמין להבטחות מצד מי שעדיין לא קיים הבטחה אחת, או שנאמין להבטחות של מי שכבר הוכיח עשייה, הוכיח שהוא מקיים הבטחות והוכיח שהוא דואג לכולנו. אנחנו משוכנעים שהבוחר הנבון יודע לעשות את שיקול הדעת הנכון, ולבחון לא רק את ההבטחות, אלא גם אם העבר מלמד על מסוגלות לקיימן. משה מספר לדור הנכנס לארץ את ניסי ה', כדי שידעו שמי שמבטיח להם שכר על קיום המצוות, כבר הוכיח פורע שהוא לישראל. הבטחותיו

מתפללים יקרים, לעיתים אנו חושבים כי מה לנו הדתיים ולפוליטיקה, יש לנו אף רתיעה אישית מלעסוק בבחירות, כאילו הכרח שבחירות הן דבר דוחה. אנו פונים אליכם, כי אנחנו משוכנעים שעתיד העיר חשוב לאדם הדתי והמאמין לא פחות מלזה שאינו דתי, ואנו בטוחים כי המשך פיתוחה של הקהילה הדתית והמענים שיקבלו חברי הקהילה בכל הקשור לעולם הדתי, חשובים ביותר לאדם המאמין. אנחנו יודעים כי לתוצאת הבחירות יש השפעה על מכלול החיים במעלות, וכך גם לאלה של הציבור הדתי, ולכן חשוב בעינינו שגם הציבור הדתי יהיה מעורב ושותף בבחירות, בוודאי תוך הקפדה על הלכות לשון הרע והתמקדות בדיבור חיובי. עלון זה, משלב דברי תורה תוך התייחסות לבחירות, מתוך תקווה שדברינו יפלו על אוזן קשבת.

בברכת שבת שלום

דתיים וחרדים תומכי שלמה בוחבוט

חורף טוב ושבת שלום לכולנו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker