KøbenhavnHistorie

I N F O R M A T I O N

O G M U S E E R

Københavns Komm un e Rådhuset 1599 København V Tlf. 33 66 33 66 www.CopenhagenCity.dk Københavner In fo rm a tion Informationscenteret Rådhuspladsen 7 1550 København V Tlf. 33 66 66 33 Fax 33 66 70 32 E-mail lnfo@of.CopenhagenCity.dk Åbent: Mandag til fredag kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-14.00

Få mere at vide om Københavns historie:

K Ø B E N H A V N S B Y M U S E U M Vesterbrogade 59 1620 København V Tlf. 33 21 07 72 Åbent: Maj til september, tirsdag til søndag kl. 10.00-16.00 O kto be r til april, tirsdag til søndag kl. 13.00-16.00 Mandag lukket K Ø B E N H A V N S R Å D H U S 1599 København V Tlf. 33 66 25 82 Åbent: Mandag til fredag kl. 9.30-15.00 K Ø B E N H A V N S S T A D S A R K I V Rådhuset I 599 København V Tlf. 33 66 23 74 Åbent: Mandag til fredag kl. 9.30-15.00 September til maj, også lørdag kl. 9.30-12.30 T H O R V A L D S E N S M U S E U M Porthusgade 2 1213 København K Tlf. 33 32 15 32 Åbent: Tirsdag til søndag kl. 10.00-17.00 Mandag lukket

B R Ø N S H Ø J M U S E U M Brønshøj Rytterskole

Brønshøj Torv 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 27 22 Åbent: Onsdag og søndag kl. 13.00-16.00

19

Made with