KøbenhavnskeBoligtyper

havnske boligtyper

En oversigt udarbejdet under ledelse af ark itek t, professor Kay Fisker a f Peter Bredsdorff Ole Reimer

^VOGNMANDSMARKEl

Poul Kjærgaard Sven Dahlstrøm Stig Svanholt Niels ^chou Erik Stengade Einar Graae Eigil Sørensen C. J. Amnitzbøll Knud Bartholdy

^

Poul Taubroe Petersen

/ .

NØRRC ;FÆ. ll E0

YDERHAVN

PÆUED^ARKI

i

j

Ole Buhl Erik Dahl

'

vY

Aage Madsen Bent Waagepetersen

f

Helge Lindahl Ejvind Dietz Oscar Hansen pfolCMfQRTp, H. Reinhold Jensen Esben K,inf

S. Hansen J

¥ 1

Poul Møller

Erling Paludan Erik Remark ’ Gudm. Rafn Peter Sandholt Hans Schack Clm Suhrlykke Petersen

KRiSTlANSHAVNS

Hugo Sørensen Erik Villefrance

lenning Agesen oversigtskort udført a f -ektQrøf

Made with