קשר עין 241 יולי 2014

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

למורים שלנו מדור פנאי ותרבות עמ' 04

ריאיון עם ד"ר אורנה שמחון, מנהלת מחוז הצפון במשה"ח עמ' 82 שרון כץ

זרקור: בית ספר מקיף תיכון שש שנתי חורפיש

עמ' 22

על הוראת תלמידים מחוננים בעלי לקויות למידה מילוליות נורית שלם

34 עמ'

תמו ז - אב תשע"ד י ו ל י 4 1 0 2

ג י ל י ו ן 2 4 1

Made with